• Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default
  • style1
  • style2
  • style3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) Εκτύπωση E-mail
Αποκάλυψη

Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Η

ΜΕΛΕΤΗ  ΕΔΑΦΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Ν

Κεφάλαιο Α'
Το κεφάλαιο αυτό φανερώνει το θέμα του βιβλίου της Αποκάλυψης γενικά.
Ο Ιησούς Χριστός φανερώνεται και αποκαλύπτεται στον Ιωάννη ως προς την πραγματική Του ταυτότητα. Φανερώνεται ως ο Θεός του σύμπαντος, ο Θεός της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Φανερώνεται ως ο Παλαιός των Ημερών, το Άλφα και το Ωμέγα, ο Ην, ο Ων και ο Ερχόμενος.

Κεφάλαιο Β' - Γ'
Ο Κύριος με το Πνεύμα Του δίνει τα μηνύματα στις επτά εκκλησίες, που είναι βασικά οι επτά περίοδοι της ιστορίας της Εκκλησίας. Ο Ιησούς Χριστός προφητικά βλέπει όλη την Ιστορία και βλέπει ότι υπάρχουν επτά στάδια τα οποία και περιγράφει. Κάθε μήνυμα είναι και σαν μία εκκλησία. Παίρνει τα ονόματα από τις εκκλησίες που υπήρχαν εκείνο τον καιρό στη Μικρά Ασία.
1. ΕΦΕΣΟΣ : τέρψις, ευχαρίστησις (30-161 μ.Χ.)
2. ΣΜΥΡΝΗ : Σμύρνα, το αρωματικό φυτό για την επάλειψη των νεκρών (162-312 μ.Χ)
3. ΠΕΡΓΑΜΟΣ : υπεργαμία (Ρωμαϊκή Παποκρατία) (313-606 μ.Χ.)
4. ΘΥΑΤΕΙΡΑ : α') κυριαρχία από γυναίκα, β') κόρη της Τύρου (607-1517 μ.Χ)
5. ΣΑΡΔΕΙΣ : ολίγοι εκφυγόντες (1518-1900 μ.Χ.)
6. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : αδελφική αγάπη (1901- αρπαγή)
7. ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ : Ο λαός δικάζει (αρπαγή - έκτη σφραγίδα)

Αυτά τα επτά μηνύματα εφαρμόζονται πνευματικά στις επτά περιόδους της ιστορίας της Εκκλησίας από την εποχή που εκείνη γεννήθηκε, την ημέρα της Πεντηκοστής. Καταλαμβάνει μία μεγάλη χρονική περίοδο μέχρι τη μεγάλη θλίψη, όπου θα σφαγούν οι "δύο μάρτυρες" και θα αρπαγούν στην παρουσία του Θεού.
Η πρόθεση και ο σκοπός αυτών των επτά μηνυμάτων είναι να μας ετοιμάσει ο Κύριος να δούμε σε ποια περίοδο βρισκόμαστε εμείς και να γίνουμε η Νύμφη Του, ο νικηφόρος στρατός του Ιησού Χριστού.

Κεφάλαιο Δ'
Εδώ μας αποκαλύπτεται ο θρόνος του Θεού. Βλέπουμε τον ενθρονισμένο Γιάχβε στα επουράνια, τους 24 πρεσβυτέρους στεφανωμένους, τις επτά λαμπάδες πυρός του Πνεύματος του Θεού, την υάλινη θάλασσα, τα τέσσερα ζώα ή χερουβείμ, που είναι εκτελεστές της δυνάμεως και της εξουσίας του Θεού στις τελευταίες μέρες.

Κεφάλαιο Ε'
Περιγράφεται εδώ η εικόνα του θρόνου του Θεού σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια.
Τονίζονται δύο κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή κατανόηση της όρασης αυτής.
1) Το βιβλίο είναι γραμμένο "έσωθεν και έξωθεν" και σφραγισμένο με επτά σφραγίδες.
2) Το Αρνίο του Θεού, ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που βρέθηκε δίκαιος και άγιος και ο μόνος που έχει την εξουσία να πάρει το βιβλίο, να το ανοίξει και να ξεπληρώσει το χρέος όλης της ανθρωπότητας.

Οι σφραγίδες είναι τα επτά κύρια γεγονότα που φανερώνουν την εξέλιξη του χρόνου στις τελευταίες ημέρς. Αυτό το βλέπουμε κυρίως στα κεφάλαια ς' έως ια' και ιε' έως ις'. Καθώς ανοίγονται οι σφραγίδες, βλέπουμε το χρόνο να περνάει και διαδέχονται η μία την άλλη. Εάν δεν είχαμε τις σφραγίδες, θα ήταν πολύ δύσκολο να τοποθετούσαμε χρονικά τα διάφορα γεγονότα της Αποκάλυψης.
Το άνοιγμα αυτού του βιβλίου είναι σαν ένα προφητικό ρολόι. Αντί όμως να έχουμε την εικόνα ενός ρολογιού, το Πνεύμα του Θεού διάλεξε να προβάλλει την εικόνα ενός βιβλίου με επτά σφραγίδες, όπου κάθε σφραγίδα ανοίγεται διαδοχικά, όπως ακριβώς γίνεται στην αίθουσα ενός δικαστηρίου, όπου ο δικαστής με υπομονή "ανοίγει" ξεχωριστά κάθε υπόθεση. Υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα μεταξύ του ανοίγματος της μίας σφραγίδας με το άνοιγμα της επόμενης. Μ' αυτό τον τρόπο το Πνεύμα του Θεού έβαλε χρονολογία μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης.

Κεφάλαιο ΣΤ'
Σ' αυτό το κεφάλαιο έχουμε το άνοιγμα των σφραγίδων.
Σφραγίδα 1η : Συμβολίζεται με ένα λευκό άλογο με τον αναβάτη του να κατακτά τον κόσμο. Είναι ο Αντίχριστος.
Σφραγίδα 2η : Συμβολίζεται με ένα κόκκινο άλογο με τον αναβάτη του να παίρνει την ειρήνη από τη γη και να φέρνει τον πόλεμο κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης.
Σφραγίδα 3η : Συμβολίζεται με ένα μαύρο άλογο με τον αναβάτη του να φέρνει την πείνα στη γη.
Σφραγίδα 4η : Συμβολίζεται με ένα ωχρό (κίτρινο) άλογο με τον αναβάτη του να φέρνει το θάνατο κατά τη διάρκεια των πρώτων 3,5 χρόνων της Μεγάλης Θλίψης.

Αυτοί οι τέσσερεις αναβάτες δείχνουν την κατάσταση που θα επικρατεί στην περίοδο της Μεγάλης Θλίψης κατά τη διάρκεια της οποίας όλοι οι πιστοί χριστιανοί που δεν αρπάχτηκαν την ημέρα της αρπαγής, θα σφαγούν από τον Αντίχριστο. Είναι η εποχή που ο κόσμος όλος θα κυβερνάται από αυτή τη σκοτεινή και διαβολική προσωπικότητα.

Σφραγίδα 5η : Οι μάρτυρες της θλίψης (οι χλιαροί) φαίνονται "εσφαγμένοι" κάτω από το θυσιαστήριο και περιμένουν την ανάστασή τους.
Σφραγίδα 6η : Η θλίψη των 3,5 πρώτων χρόνων τελειώνει. Όλοι οι άπιστοι και ανυπότακτοι στο Θεό περιμένουν το άνοιγμα της έβδομης σφραγίδας, καθώς γίνονται μάρτυρες του μεγαλύτερου σεισμού που έγινε ποτέ πάνω στο πρόσωπο της γης.
Σφραγίδα 7η : Η έκχυση του μεγάλου θυμού του Θεού πάνω στη γη. Η έβδομη σφραγίδα περιέχει επτά πληγές, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα τελευταία 3,5 χρόνια της Μεγάλης Θλίψης, δηλ. 3,5 χρόνια πριν τη Δεύτερη Έλευση του Ιησού Χριστού. Λέγονται επτά πληγές ή επτά σάλπιγγες ή επτά φιάλες.

Κεφάλαιο Ζ'
α') Βλέπουμε την ιδιαίτερη προστασία του Θεού στους 144.000 Ισραηλίτες και το σφράγισμά τους για να προστατευθούν από τις φοβερές πληγές του θυμού του Θεού. Αυτοί σώζονται μέσα από τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ τον καιρό που τελειώνει η Μεγάλη Θλίψη. Δεν σφραγίζονται από τον Αντίχριστο, διότι είναι Ισραηλίτες και η πίστη τους στον Ιησού Χριστό εκπληρώνει το τελευταίο ήμισυ της 70ης βδομάδας του προφήτη Δανιήλ.

Κεφάλαιο Ζ'
β') Το κεφάλαιο αυτό μας δείχνει επίσης μία αναλαμπή των μαρτύρων της Μεγάλης Θλίψης, οι οποίοι χαίρονται στον ουρανό μετά την ανάστασή τους. Θα νικήσουν τον Αντίχριστο και θα αναστηθούν ένδοξα, θα αναληφθούν πριν ακόμα ανοίξει η έβδομη σφραγίδα, η οποία περιέχεις τις τρομερές πληγές.

Κεφάλαιο Η'
Το Αρνίο ανοίγει την έβδομη σφραγίδα από το βιβλίο που είναι γραμμένο με το χρέος της αμαρτίας από Αδάμ. Ο κόσμος θα περάσει τη χειρότερη στιγμή της ιστορίας του. Οι πρώτες τέσσερεις πληγές περιγρά- φονται από το Πνεύμα του Θεού, καθώς βλέπει κάποιος από τον ουρανό στη γη. Αυτές οι σκηνές έχουν ληφθεί άλλοτε βλέποντας από τον ουρανό προς τη γη, άλλοτε από τη γη προς τον ουρανό και άλλοτε από τη γη προς τη γη.

Κεφάλαιο Θ'
Σ' αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται η πέμπτη και η έκτη σάλπιγγα, οι οποίες λέγονται και "ουαί".
Η πέμπτη σάλπιγγα περιλαμβάνει τα εδάφια 1-11. Η έκτη σάλπιγγα περιγράφεται στα επόμενα εδάφια μέχρι το τέλος του κεφαλαίου.

Κεφάλαιο Ι'
Το κεφάλαιο αυτό είναι μία παρένθεση μεταξύ έκτης και έβδομης σάλπιγγας. Ενώ ο Ιωάννης βλέπει τον έκτο άγγελο και τις πληγές που αυτός φέρνει πάνω στη γη, κόβεται η ροή της όρασης και αντί να δει τον έβδομο άγγελο, βλέπει ορισμένα γεγονότα, τα οποία περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο. Η έβδομη σάλπιγγα ή το 3ο ουαί συνεχίζεται στο κεφάλαιο ιθ', όπου παράλληλα βλέπουμε και τον ερχομό του Κυρίου Ιησού. Τώρα ο Ιωάννης αναφέρει ξανά από την αρχή ορισμένα γεγονότα σαν μία δεύτερη αφήγηση.

Κεφάλαιο ΙΑ'
Στο προηγούμενο κεφάλαιο και στο τελευταίο εδάφιο βλέπουμε ότι ο άγγελος είπε προς τον Ιωάννη ότι πρέπει να προφητεύσει πάλι "περί λαών, και εθνών, και γλωσσών". Είναι τώρα σαν να προφητεύει ο Ιωάννης μ' ένα καινούριο τρόπο προς εμάς. Τα εδάφια 1-13 μας μεταφέρουν πίσω σε παρελθόντα χρόνο. Δεν μπορούμε όμως να ακολουθήσουμε κάποια χρονολογική σειρά, γιατί τότε θα έχουμε μία παράξενη ροή στα γεγονότα της Μεγάλης Θλίψης. Γενικά στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε τα γεγονότα που θα συμβούν κατά τα πρώτα 3,5 χρόνια της Μεγάλης Θλίψης.

Κεφάλαιο ΙΒ'
Από αυτό το κεφάλαιο και μετά ο Λόγος του Θεού μας κάνει μία επανάληψη για τα ίδια γεγονότα, αλλά από διαφορετική σκοπιά. Για να γίνει σωστή η αντίληψη του βιβλίου ο Ιωάννης αρχίζει να τα βλέπει τώρα από τη γη προς τον ουρανό. Πηγαίνουμε χρονολογικά πίσω, πριν την αρπαγή. Περιγράφονται με ακρίβεια και πειστικότητα τα γεγονότα λίγο πριν την αρπαγή.
α') Βλέπουμε τη γυναίκα, που συμβολίζει την ορατή εκκλησία.
β') Βλέπουμε το δράκοντα, που είναι το σύστημα του Σατανά που θέλει να καταβροχθίσει το παιδί που ετοιμάζεται να γεννήσει η έγκυος γυναίκα.
γ') Η γέννηση του "άρσενος" που συμβολίζει το σύνολο των πιστών που νικούν με τον Ιησού Χριστό και πρόκειται να κυβερνήσουν τον κόσμο μαζί Του.
δ') Η αρπαγή των πιστών. Είναι η αρπαγή του παιδίου του άρρενος.
ε') Ξεσπά πόλεμος στο μεσουράνημα, όπου οι άγγελοι του Θεού νικούν τους αγγέλους του Σατανά, οι οποίοι τελικά αναγκάζονται να πέσουν πάνω στη γη.
στ') Ο διάβολος με μεγάλο θυμό έρχεται εναντίον αυτών που δεν αρπάχτηκαν για να τους αποτελειώσει. Τους δίνει 3,5 χρόνια να ζήσουν στη γη και μετά ο Αντίχριστος τους φονεύει και ο Κύριος λίγο αργότερα τους παίρνει στον ουρανό. Αυτό το πλήθος είναι οι μάρτυρες της Μεγάλης Θλίψης ή οι δύο μάρτυρες. Σ' αυτό το κεφάλαιο ο Θεός αρχίζει ν' αποκαλύπτει με διαφορετικό τρόπο τα ίδια γεγονότα που έχει δείξει στα κεφάλαια ς' - ια'. Σ' αυτά τα κεφάλαια μπορούμε να πούμε ότι η περιγραφή δίνεται σύμφωνα με την άποψη του Θεού, δηλ. με τον τρόπο που ο Θεός τα βλέπει, ενώ στο 12ο κεφάλαιο παρουσιάζονται με τον τρόπο που τα βλέπουν οι άγιοι του Θεού.
Το κεφάλαιο ιβ' προηγείται του ανοίγματος της πρώτης σφραγίδας.

Κεφάλαιο ΙΓ'
Περιγράφεται η Μεγάλη Θλίψη βλέποντας τα γεγονότα από τη γη προς τον ουρανό. Οι άγιοι της θλίψης κάνουν πόλεμο με το διάβολο και νικούνται.
Ο σατανάς μέσα στον Αντίχριστο σηκώνεται σαν ένα επτακέφαλο θηρίο από τη θάλασσα, η οποία συμβο-λίζει τους λαούς της γης.
Βλέπουμε τη βλασφημία του Αντίχριστου και τους 42 μήνες που του δόθηκαν για να κυβερνήσει τη γη.

Παρατηρούμε επίσης τη δύναμη του διαβόλου, η οποία εμφανίζεται μέσω του ψευδοπροφήτη και παρασύρει τους ανθρώπους να προσκυνήσουν την εικόνα του Αντιχρίστου.
Επίσης, βλέπουμε το σημείο ή τη σφραγίδα του Αντίχριστου, που είναι το 666.

Κεφάλαιο ΙΔ'
Οι 144.000 Ισραηλίτες φανερώνονται επάνω στο όρος Σιών, νικητές με τον Ιησού Χριστό. Επίσης το κεφάλαιο αυτό περιγράφει και άλλες μικρότερες οράσεις που συμβολίζουν την αρπαγή, τη μεγάλη θλίψη και τη μάχη του Αρμαγεδδώνα.

Κεφάλαια ΙΕ' - ΙΣΤ'
Είναι μία πλήρης περιγραφή των επτά φιαλών ή σαλπίγγων. Είναι επτά τρομερά γεγονότα που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της έβδομης σφραγίδας. Όπως είπαμε, η έβδομη σφραγίδα περιέχει τις επτά φιάλες ή σάλπιγγες.
Το κεφάλαιο ιε' αρχίζει με επτά αγγέλους στους ουρανούς, που ετοιμάζονται να ρίξουν τις επτά φιάλες του θυμού του Θεού. Στο κεφ. ις' ρίχνουν τις φιάλες στη γη.

Στο κεφάλαιο η' και θ' περιγράφονται τα ίδια γεγονότα σαν σάλπιγγες. (Δες η':2) Τώρα τα γεγονότα αυτά τα βλέπουμε ως επτά φιάλες.
Επίσης η μάχη του Αρμαγεδδώνα αναφέρεται λεπτομερώς στο κεφάλαιο ις'. Περιγράφεται σε πάρα πολλά σημεία μέσα σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, τα οποία θα αναφέρουμε κατά τη διάρκεια της μελέτης μας.

Κεφάλαιο ΙΖ'
1) Περιγράφει τη μεγάλη πόρνη, τη Βαβυλώνα, η οποία είναι η ψευδοεκκλησία. Χρησιμοποιείται από το Σατανά κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης, ώστε να πλανήσει τον κόσμο κι αν είναι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Βέβαια, η Βαβυλώνα υφίσταται και πριν τη Μεγάλη Θλίψη, όπου το έργο της είναι ανάλογο, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Η πληρότητα της Βαβυλώνας θα έρθει τον καιρό του Αντίχριστου.
2) Τα δέκα κέρατα που είναι άτομα ή βασιλείς και κυβερνούν μαζί με το Θηρίο. Κάποια στιγμή στρέφονται κατά της Βαβυλώνας και την καταστρέφουν.

Κεφάλαιο ΙΗ'
Περιγράφεται η πτώση και η τελική καταστροφή της Βαβυλώνας από το χέρι του Θεού. Βλέπουμε τις τελευταίες πληγές που γονατίζουν στην κυριολεξία το σύστημα του Αντίχριστου. Επίσης, έχουμε σ' αυτό το κεφάλαιο τη μάχη του Αρμαγεδώνα.

Είναι μία διακήρυξη της νίκης του Θεού κατά του εχθρού της ψυχής μας, που δεν είναι άλλο από το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα, που πλανά για τόσους αιώνες την ανθρωπότητα. Είναι η τελική λύτρωση από ένα τύραννο που έφαγε και κατέστρεψε αρκετές ψυχές στο διάβα της Ιστορίας. Εδώ είναι το τέλος.
Μαζί με την πόρνη βλέπουμε το σύστημα που έχει άμεση σχέση με τον οικονομικό παράγοντα, το εμπόριο και τους μεγιστάνες της γης αυτής, τους πλούσιους και τους ισχυρούς να θρηνούν γιατί γνωρίζουν ότι έχει φτάσει το τέλος και δεν μπορούν πλέον να εξουσιάζουν.

Ο Ιησούς θα φέρει ειρήνη, ευλογία για χίλια έτη και θα βασιλεύσει ως ο πραγματικός Κύριος σ' όλη τη γη.
Είναι η τελική εκπλήρωση του Ιωβηλαίου έτους για την ανθρωπότητα. Ο Θεός δεν ήθελε να υπάρχουν πλούσιοι που να κατεξουσιάζουν τους φτωχούς, δεν ήθελε να υπάρχουν άνθρωποι, που να είναι δεμένοι και αιχμάλωτοι από την αμαρτία και το χρέος που αυτή φέρνει. Γι' αυτό είχε καθιερώσει το Ιωβηλαίο Έτος (κάθε 50 χρόνια), όπου οι δούλοι απελευθερώνονταν και οι γαιοκτήμονες επέστρεψαν τις περιουσίες σ' εκείνους που ανήκαν κι έτσι, άρχιζαν όλοι από την αρχή.

Κεφάλαιο ΙΘ'
1) Πρώτα βλέπουμε την αγαλλίαση στα επουράνια για την πτώση της λαμπρής Βαβυλώνας και του Αντίχριστου.
2) Έχουμε τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, όπου παρεμβαίνει στη μάχη του Αρμαγεδώνα. Ο διάβολος ρίχνεται στην άβυσσο και ο Αντίχριστος και το ψευδοπροφήτης ρίχνονται στη λίμνη του πυρός.
Αυτό το γεγονός είναι το αποκορύφωμα των εξελίξεων των τελευταίων ημερών επάνω στο πρόσωπο της γης. Αμέσως μετά μπαίνουμε στη χιλιετή βασιλεία.

Κεφάλαιο Κ'
Το Πνεύμα του Θεού σ' αυτό το κεφάλαιο μας περιγράφει τα επόμενα χίλια έτη στη γη. Μας μιλάει επίσης, για την κρίση του Λευκού Θρόνου, όπου μικροί και μεγάλοι θα παρουσιαστούν μπροστά στο θρόνο του Θεού για να κριθούν σύμφωνα με αυτά που έπραξαν και να κληρονομήσουν ουρανό ή τη λίμνη του πυρός.
Ταυτόχρονα, ο ουρανός και η γη διαλύονται για πάντα και ο Κύριος ετοιμάζει τους αγίους Του για την αιωνιότητα.

Κεφάλαιο ΚΑ'
Σ' αυτό το κεφάλαιο ο Ιωάννης μας περιγράφει τη Νέα Ιερουσαλήμ, την ουράνια πόλη, η οποία έρχεται από το Θεό, ετοιμασμένη για το Νυμφίο της. Η Εκκλησία ετοιμάζεται για τον προσδοκώμενο γάμο της με τον Κύριο.
Η πόλη περιγράφεται με σύμβολα, με πολύτιμα πετράδια και μέταλλα. Φαίνονται τα θεμέλιά της, οι πυλώνες της που συμβολίζουν τους 12 αποστόλους και κατ' επέκταση, όλους τους εργάτες που εργάστηκαν για το σκοπό αυτό.
Επίσης, βλέπουμε το Θρόνο του Θεού και του Αρνίου που είναι και το φως της πόλης. Όλα τα έθνη που έχουν σωθεί θα περιπατούν και θα υπάρχουν σ' αυτό το φως της πνευματικής Ιερουσαλήμ, η οποία είναι η Νύμφη του Ιησού Χριστού.

Κεφάλαιο ΚΒ'
Περιγράφονται ο ποταμός και το δέντρο της ζωής στο μέσο του νέου Παραδείσου στο ουρανό, όπου ο άνθρωπος ζει αρμονικά πλέον με το Δημιουργό του. Εδώ έχει εκπληρωθεί το σχέδιο του Θεού.
Τα τελευταία εδάφια περιέχουν προτροπές του Νυμφίου προς την καρδιά της Νύμφης, ώστε ο κάθε πιστός να ανταποκριθεί σωστά στο κάλεσμα του Νυμφίου (εδάφιο 17).
Βλέπουμε επίσης ορισμένες σοβαρές προειδοποιήσεις για εκείνους που αρνούνται το μήνυμα του Ιωάννη.
Ο Κύριος υπενθυμίζει ότι κάθε αναγνώστης, καθένας που μετέχει σ' αυτή την όραση έχει μία ορισμένη θέση μέσα στο Χριστό, ως συγκληρονόμος. Είναι προορισμένος να κυβερνήσει και να βασιλεύσει μαζί με τον Ιησού, εάν μείνει πιστός στο κάλεσμα και υπακούει τις εντολές του.

 

Προσθεστε σχολιο


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Ποιός;Η τελική απάντηση στην ερώτηση: Ποιός σταύρωσε τον Ιησού; Είναι:

Σκέψεις & Προσευχή..

Video..

Υπάρχουν υπότιτλοι στα ελληνικά στο βίντεο...
Οι Λίγοι...
ΕΣΕΙΣ ?Διαβάστε άρθρα John Piper - Leonard Ravenhil - Paul Washer - Tim Conway - Charles Leiter.

Βιβλιοεπιλογές

Υπάρχουν τόσα βιβλία στα ράφια αλλά ποιά είναι εκείνα που εκφράζουν το θέλημα του Θεού ώστε η καρδια και ο νους να εκτεθούν στην αιωνιότητα και το έργο της χάρης να φαίνεται στην καθημερινότητα;

IN LIGHT OF ETERNITY - The Life of Leonard Ravenhill

justification-leiter

Πίσω από κάθε υγιή αντίδραση της σημερινής Εκκλησίας κρύβεται η κληρονομιά του Ravenhill. Είναι απίστευτο πώς αυτός ο άνθρωπος επηρέασε και καθοδήγησε την πορεία της Νύμφης στα τελαυταία 30-40 χρόνια.
Επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία στα ελληνικά, δεν είναι δυνατόν κανένας στην Ελλάδα  να εκτιμήσει την πολύτιμη προσφορά του.. Περισσότερα..

How_Saved_Are_We

JesusFreak

Βιβλία από e-jesus.gr

Βιβλιοπωλείο Ανώγειο - Προσφορές


Άρθρα σε μια σύντομη ματιά..

Σύνδεση

Συνδεθείτε και σχολιάστε άρθρα και γεγονότα..Ανάγνωση Γραφής (Αγγλικά)

Δευτέρα
Amos 4:1-6:14
Τρίτη
Amos 7:1-9:15
Τετάρτη
Πέμπτη
Jonah 1:1-4:11
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή
Nahum 1:1-3:19
Every Day in the Word
www.esv.org