• Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default
  • style1
  • style2
  • style3

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Εκτύπωση E-mail
Αποκάλυψη

Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Η

ΜΕΛΕΤΗ  ΕΔΑΦΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
   

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

 

Το βιβλίο της Αποκάλυψης και του Δανιήλ διαφέρουν εντελώς από όλα τα άλλα βιβλία της Γραφής.
Η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο που κάθε του φράση εκφράζει και μία εικόνα. Η μία εικόνα μετά την άλλη ενώνονται κι έτσι αποκαλύπτεται η έννοια που το Πνεύμα του Θεού θέλει να μας δείξει.
Μπορούμε να περιγράψουμε το Άγιο Πνεύμα με ένα φωτογράφο, ο οποίος τραβάει φωτογραφίες από διαφορετικές οπτικές γωνίες περιγράφοντας μελλοντικές καταστάσεις.

Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο να ξεχωρίζουμε από ποιο σημείο παίρνει το Πνεύμα το Άγιο "φωτογραφίες", από τη γη προς τον ουρανό, ή από τον ουρανό προς τη γη.

Χρειάζεται πολύ προσοχή επίσης στις λέξεις, οι οποίες είναι επιλεγμένες μία-μία. Πίσω από κάθε συγκεκριμένη λέξη το Πνεύμα του Θεού έχει κρύψει μία αποκάλυψη, μία αλήθεια και αυτή την αλήθεια μπορούμε να τη συλλάβουμε μόνο με τη βοήθεια του Κυρίου. Ύπάρχει κάτι ζωντανό στη φρασεολογία και στην επιλογή των λέξεων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα παράξενο βιβλίο.
Οι επιστολές του Παύλου και τα Ευαγγέλιο είναι γραμμένα σε πεζό λόγο. Το βιβλίο της Αποκάλυψης όμως περιέχει κατά βάση προφητικές εικόνες. Είναι μία ζωντανή εικόνα που εξελίσσεται συνεχώς μπροστά μας. Είναι σαν μία "κινηματογραφική ταινία" που αντί για φιλμ, χρησιμοποιεί λέξεις. Καθώς το Πνεύμα του Θεού ενεργεί εντός μας, στην καρδιά μας, σχηματίζονται οι σωστές εικόνες, που διαγράφουν τα μελλοντικά γεγονότα.

Ο Παύλος αρπάχθηκε μέχρι τρίτου ουρανού εν Πνεύματι και είδε και άκουσε πράγματα που δεν συγχωρείται σε άνθρωπο να λαλήσει. Β' ΚΟΡ. ιβ':1-4.
Ο Ιωάννης όμως αρπάχθηκε εν τη Κυριακή Ημέρα και το Πνεύμα το Άγιο τον μετέφερε εκεί. Ήταν σε έκσταση και είδε την Παρουσία του Θεού και άκουσε αυτά που το Πνεύμα το Άγιο του είπε. Πράγματι θα πρέπει να ήταν κάτι ασυνήθιστο και ουράνιο κατά τον ιδιαίτερο αυτό τρόπο που γράφτηκε αυτό το βιβλίο.
Κάτι θαυμαστό που υπάρχει ακόμα σ' αυτό το βιβλίο είναι ο νηπιακός χαρακτήρας του, δηλαδή η μεγάλη απλότητα με την οποία είναι γραμμένο. Μόνο αν γίνουμε νήπια, μπορούμε να το δεχθούμε και να το εννοήσουμε.

Ο Παύλος στα γραπτά του γράφει σαν ένας καλλιεργημένος άνθρωπος των γραμμάτων. Ο Ιωάννης στις επιστολές του γράφει διαφορετικά. Εδώ γράφει απλά και βαθειά και με μία ξεχωριστή καθαρότητα, που μόνο όταν γίνουμε ταπεινοί και συντριμένοι, μπορούμε να λάβουμε τις αλήθειες του Θεού, που είναι γραμμένες στο βιβλίο της Αποκάλυψης.

Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται δεν έχουν να κάνουν με γήινες έννοιες, αν και χρησιμοποιούνται παρομοιώσεις με γήινες λέξεις. Ο Ιωάννης είναι στον ουρανό και μας μεταδίδει ουράνιες έννοιες με γήινες λέξεις και μ' αυτό τον τρόπο πάλι ο άνθρωπος δεν μπορεί να τις καταλάβει.

Είναι μία ολόκληρη αλυσίδα μεταφορών. Η μία μεταφορά διαδέχεται την άλλη. Χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού μέσα στο νου και την καρδιά μας, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στο νόημα των μεταφορών για να λάβουμε τις αποκαλύψεις που έχει κρύψει εκεί ο Κύριος. Πρέπει να επικοινωνήσουμε με τις εικόνες που οι λέξεις θέλουν να φανερώσουν.

Απο την άλλη πλευρά πάλι, οι εικόνες αυτές είναι τόσο καλοτοποθετημένες και καθαρές, ώστε αυτό που απλά φανερώνουν είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα του γεγονότος. Είναι κάτι το υπερφυσικό, κάτι που μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορούσε να γράψει. Π.χ. μας λέει "σαν γυαλί", ενώ δεν είναι γυαλί. Με τα άλογα περιγράφει ορισμένα γεγονότα που θα συμβούν. Δεν είναι όμως άλογα. Πολλά εννοούνται μέσα σε κάθε σύμβολο που χρησιμοποιείται. Υπάρχει άμεση συγγένεια των εικόνων με τα γεγονότα. Το Πνεύμα το Άγιο μας διδάσκει πώς είναι η πραγματική εικόνα των γεγονότων που θα συμβούν πάνω στη γη στις τελευταίες ημέρες.

Οι άνθρωποι προσπαθούν να φτιάξουν κινηματογραφικές ταινίες με θέμα την Αποκάλυψη. Δεν μπορούν όμως να φτιάξουν αυτά που ο Θεός θέλει να δείξει στον άνθρωπο. Είναι άδειες από την απέραντη αγάπη του Θεού, που υπάρχει μέσα στο βιβλίο στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί κανείς να μιμηθεί την Αποκάλυψη και να διεισδύσει μέσα στις αλήθειες που ο Θεός έχει εκεί τοποθετήσει.

Διαβάζοντας το βιβλίο αυτό το Πνεύμα του Θεού δουλεύει μεσ' την καρδιά του πιστού και τον καθιστά ικανό να δει τα πράγματα σφαιρικά. Εάν δεν έχουμε κοινωνία και επαφή με τον Κύριό μας, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την καρδιά Του και κατ' επέκταση δεν θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε το βιβλίο αυτό. Πρώτα πρέπει να νιώσουμε και να γευτούμε ποιος είναι ο Κύριος, τι έχει κάνει για μας και πώς μέσα στο σχέδιό Του θα τελειώσει την ιστορία της Νϋμφης. Έχοντας μία γερή βάση αγάπης και επίγνωσης του Κυρίου θα είμαστε σε θέση, πάντα με τη χάρη Του, να μπούμε στο νου Του, να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να τρέξουμε την τελευταία στροφή πριν τερματίσει ο αγώνας.

Υπάρχουν πάμπολλες ερμηνείες και έχουν γραφτεί και συνεχίζουν να γράφονται πολλά βιβλία με θέμα τα γεγονότα της Αποκάλυψης. Δεν είμαστε εκείνοι που θα πούμε ότι εμείς έχουμε τη σωστή διδασκαλία. Όλο μας το θάρρος εγκύπτει στον Κύριο Ιησού, διότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτά τα τελευταία βήματα της Εκκλησίας. Πολλοί ταλαντεύονται, π.χ. αν η αρπαγή γίνει πριν ή μετά τη μεγάλη θλίψη. Μπερδεύονται για το ποιοι θα είναι οι 144.000. Χωρίς συντριβή και ιδιαίτερα χωρίς εκζήτηση του Κυρίου, αυτά που θα καταλάβεις μπορεί να γίνουν παγίδα και βρόγχος για σένα και να οδηγηθείς σε αδιέξοδο με κίνδυνο ακόμα και την ψυχή σου.

ΡΩΜ. ια':7-9 - "Τι λοιπόν; Ο Ισραήλ δεν επέτυχεν εκείνο το οποίον ζητεί, οι εκλεκτοί όμως επέτυχον, οι δε λοιποί ετυφλώθησαν, (καθώς είναι γεγραμμένον, Έδωκεν εις αυτούς ο Θεός πνεύμα νυσταγμού, οφθαλμούς διά να μη βλέπωσι, και ώτα διά να μη ακούωσιν) έως της σήμερον ημέρας. Και ο Δαβίδ λέγει, "Ας γίνη η τράπεζα αυτών εις παγίδα, και εις βρόγχον, και εις σκάνδαλον, και εις ανταπόδωμα εις αυτούς."

Οι Ισραηλίτες στους οποίους ανήκαν οι επαγγελίες και οι υποσχέσεις έπεσαν μέσα στο σκοτάδι, διότι υπερηφανεύτηκαν και στηρίχθηκαν στην παράδοσή τους. Νόμισαν ότι επειδή και μόνο είναι απόγονοι του Αβραάμ, ο Θεός ήταν υποχρεωμένος να τους αποκαλύπτει τα βάθη της καρδιάς Του, ενώ αυτοί ενδιαφέρονταν μόνο για τους εαυτούς τους.

Το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι "τράπεζα", είναι τροφή για το παιδί του Θεού, είναι κοινωνία μεταξύ των αγίων και αυτό αν δεν προσέξουμε και δεν ταπεινωθούμε μπορεί να γίνει θηλειά στο λαιμό μας! Η γνώση και η αποκάλυψη δεν είναι κάτι για να υπερηφανευόμαστε ή να το επιδεικνύουμε, θέλοντας να πείσουμε πόσο πνευματικοί είμαστε ή πόσα πράγματα έχει αποκαλύψει σε μας ο Θεός. Δεν μπορούμε να παίζουμε με το Λόγο του Θεού και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.

Το κλειδί για να καταλάβουμε το συμβολισμό που χρησιμοποιεί το Πνεύμα του Θεού στην Αποκάλυψη είναι, να αντιληφθούμε ότι τα σύμβολα αυτά υπάρχουν και στην υπόλοιπη Αγία Γραφή. Είναι βιβλική συμβολολογία και ο οποιοσδήποτε κατέχει μία επαρκή γνώση της Γραφής είναι σε θέση να καταλάβει το μήνυμα του βιβλίου. Όλη η γνώση της Γραφής βέβαια πρέπει να στηρίζεται και να βασίζεται στην ταπεινή μας στάση απέναντι στο Θεό. Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν όντως γνώση της Γραφής, αλλά δεν ξεφεύγουν από τα χέρια της αμαρτίας και είναι εκτεθειμένοι στον εχθρό. Ο ίδιος ο Ιησούς είπε στους ομοεθνείς Του που είχαν γνώση των Γραφών:

ΙΩΑΝ. ε':39-40 - "Ερευνάτε τας Γραφάς, διότι σεις νομίζετε ότι εν αυταίς έχετε ζωήν αιώνιον, και εκείναι είναι αι μαρτυρούσαι περί Εμού. Πλην δεν θέλετε να έλθητε προς Εμέ διά να έχητε ζωήν."

Βλέπουμε ότι ζωή αιώνια δεν έχεις εφόσον γνωρίζεις καί προσεγγίζεις τις Γραφές, αλλά ΜΟΝΟ όταν πλησιάσεις τον Κύριο Ιησού.
Η μελέτη της Αποκάλυψης χρησιμεύει όχι στο να συσσωρεύσουμε γνώση, η οποία "φυσιοί", αλλά στο να πλησιάσουμε και να γνωρίσουμε καλύτερα τον Κύριό μας και Σωτήρα μας.

Δεν είναι τυχαίο που το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι το τελευταίο στη Βίβλο και γι' αυτό χρησιμοποιούνται στοιχεία από όλα τα προηγούμενα βιβλία, από την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν βέβαια συμβολισμοί που εμφανίζονται και εξηγούνται μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Π.χ. τα εδάφια α':20, ε':6,8, δ':4 κλπ.

Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε και να μετέχουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, διότι υπάρχει μεγάλη ευλογία μέσα απ' αυτό. Ο Θεός επισφραγίζει τη νίκη Του πάνω στον εχθρό και βασιλεύει μαζί με τη Νύμφη Του μέσα στην αιωνιότητα. Η πίστη του χριστιανού τελειοποιείται και έρχεται σε πληρότητα καθώς έρχεται σε επαφή με τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Η ελπίδα της έλευσης του Χριστού και της νίκης της Εκκλησίας δίνει ένα ιδιαίτερο χρίσμα στον πιστό, το οποίο είναι αναγκαίο για να φτάσει η Εκκλησία Του ως το τέλος.

Α' ΙΩΑΝ. γ':2-3 - "Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είσθαι, εξεύρομεν όμως, ότι, όταν φανερωθή, θέλομεν είσθαι όμοιοι με Αυτόν, διότι θέλομεν ιδεί Αυτόν καθώς είναι. Και πας όστις έχει την ελπίδαν ταύτην επ' Αυτόν, ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΕΑΥΤΟΝ, καθώς Εκείνος είναι καθαρός."

Άυτή τη σπουδαιότητα του βιβλίου μπορούμε να τη διακρίνουμε και μας το ομολογεί όλη η υπόλοιπη Γραφή. Υπάρχουν 160 κεφάλαια στην Καινή Διαθήκη και μόνο 4 απ' αυτά δεν αναφέρονται στην δεύτερη έλευση του Χριστού. Γενικά η προφητεία καταλαμβάνει το 1/4 της Βίβλου. Ένας σχολιαστής είπε ότι υπολογίζει ότι υπάρχουν περισσότερες από 1520 αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη που αφορούν τη δεύτερη έλευση του Ιησού. Στην Καινή Διαθήκη 27 βιβλία περιέχουν 7959 εδάφια και υπάρχουν πάνω από 300 καθαρές αναφορές πάνω στο θέμα αυτό. Για κάθε αναφορά, όσον αφορά την πρώτη έλευση του Ιησού υπάρχουν 20 αναφορές για τη δεύτερη έλευσή Του!! Ο ίδιος ο Ιησούς αναφέρθηκε στο δεύτερο ερχομό Του 21 φορές. Πάνω από 50 εδάφια στην Καινή Διαθήκη μας προειδοποιούν να αγρυπνούμε και να είμαστε έτοιμοι για να Τον υποδεχθούμε. Με αυτά τα λίγα λόγια μπορούμε να σχηματίσουμε μια μικρή εικόνα για τη δύναμη και τη χάρη που είναι κρυμμένα μέσα σ' αυτά τα 22 κεφάλαια του βιβλίου της Αποκάλυψης.

Είναι ένα βιβλίο με το οποίο ο Θεος σφραγίζει όλο Του το Λόγο! Ό,τι έχει κάνει ο Θεός, καταλήγει να πάρει τη μορφή που Εκείνος θέλει στον καιρό της Αποκάλυψης. Επιθυμεί όλος ο λαός Του να αποκτήσει και να βάλει μέσα στην καρδιά του τις αλήθειες αυτές, οι οποίες ελευθερώνουν πολλούς από πολλές παγίδες.

ΑΠΟΚ. α':3 - "Μακάριος ο αναγινώσκων, και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας, και φυλάττοντες τα γεγραμμένα εν αυτή, διότι ο καιρός είναι πλησίον."

Ο Θεός δεν θα έκανε μία τέτοια υπόσχεση αν ήταν αδύνατο να κατανοηθεί αυτό το βιβλίο. Όταν ο Ιωάννης έγραφε αυτά που του έδειχνε ο Θεός, δεν γνώριζε τι ήταν και πότε θα εκπληρώνονταν όλες αυτές οι οράσεις. Το έγραψε για να λάβουμε εμείς σήμερα την ευλογία και αυτό μετά από σχεδόν από 2000 χρόνια. Τώρα είναι η στιγμή που το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει στη σημερινή γενιά τα βάθη του σχεδίου του Θεού και θα κατανοηθεί από πολλούς.

ΔΑΝ. ιβ':4 - "Και συ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους, και σφράγισον το βιβλίον, έως του εσχάτου καιρού, τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει, και η γνώσις θέλει πληθυνθεί."

Άλλο ένα εδάφιο που μας δείχνει το βάρος της προφητείας μέσα στη ζωή του χριστιανού είναι το :

Β' ΠΕΤΡ. α':19 - "Και έχομεν βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχητε, ως εις λύχνον φέγγοντα εν σκοτεινώ τόπω, εωσού έλθη η αυγή της ημέρας, και ο φωσφόρος ανατείλη εν ταις καρδίαις ημών."

Υπάρχουν τέσσερα χαρακτηριστικά σημεία σ' αυτό το εδάφιο.
1. Η βιβλική προφητεία είναι περισσότερο σωστή και ακριβής από μία απλή εκτίμηση.
2. Λέει στην Εκκλησία : "Εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχητε."
3. Μιλάει για ένα φως που φέγγει μεσ' το σκοτάδι. Η βιβλική προφητεία είναι ένα θείο φως που μας οδηγάει μέσα από το σκοτάδι και τη σύγχυση του σημερινού κόσμου.
4. Ο Πέτρος επίσης λέει ότι, η βιβλική προφητεία θα είναι ένα μεγάλο προνόμιο και μία χρήσιμη βοήθεια στην Εκκλησία "εωσού έλθη η αυγή της ημέρας...".
Η βιβλική προφητεία είναι σαν ένα φως, το οποίο διακρίνεις και είναι οδηγός σου, καθώς προχωράς. Σου δίνει κατεύθυνση και έτσι δεν θα χαθείς μέσα σε κάθε "άνεμο διδασκαλίας, διά της δολιότητος των ανθρώπων, διά της πανουργίας ..."

Η όραση της Αποκάλυψης είναι πηγή σταθερότητας και προόδου.

ΠΑΡ. κθ':18 - "Όπου δεν υπάρχει όρασις (αποκάλυψη), ο λαός διαφθείρεται, είναι δε μακάριος ο φυλάττων τον νόμον."

Ας αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να κάνει το βιβλίο αυτό ένα ζωντανό ποτάμι με πνευματικό νερό, το οποίο θα ξεχύνεται μέσα στη ζωή μας.

 

Προσθεστε σχολιο


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Ποιός;Η τελική απάντηση στην ερώτηση: Ποιός σταύρωσε τον Ιησού; Είναι:

Σκέψεις & Προσευχή..

Video..

Υπάρχουν υπότιτλοι στα ελληνικά στο βίντεο...
Οι Λίγοι...
ΕΣΕΙΣ ?Διαβάστε άρθρα John Piper - Leonard Ravenhil - Paul Washer - Tim Conway - Charles Leiter.

Βιβλιοεπιλογές

Υπάρχουν τόσα βιβλία στα ράφια αλλά ποιά είναι εκείνα που εκφράζουν το θέλημα του Θεού ώστε η καρδια και ο νους να εκτεθούν στην αιωνιότητα και το έργο της χάρης να φαίνεται στην καθημερινότητα;

IN LIGHT OF ETERNITY - The Life of Leonard Ravenhill

justification-leiter

Πίσω από κάθε υγιή αντίδραση της σημερινής Εκκλησίας κρύβεται η κληρονομιά του Ravenhill. Είναι απίστευτο πώς αυτός ο άνθρωπος επηρέασε και καθοδήγησε την πορεία της Νύμφης στα τελαυταία 30-40 χρόνια.
Επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία στα ελληνικά, δεν είναι δυνατόν κανένας στην Ελλάδα  να εκτιμήσει την πολύτιμη προσφορά του.. Περισσότερα..

How_Saved_Are_We

JesusFreak

Βιβλία από e-jesus.gr

Βιβλιοπωλείο Ανώγειο - Προσφορές


Άρθρα σε μια σύντομη ματιά..

Σύνδεση

Συνδεθείτε και σχολιάστε άρθρα και γεγονότα..Ανάγνωση Γραφής (Αγγλικά)

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Mark 1:1-28
Παρασκευή
Mark 1:29-2:12,Psalm 35:17-28
Σάββατο
Mark 2:13-3:6
Κυριακή
Mark 3:7-30
Every Day in the Word
www.esv.org