• Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default
  • style1
  • style2
  • style3

Επιμένοντας στην προσευχή (4) Εκτύπωση E-mail
Διάφοροι

 Επιμένοντας στην προσευχή (4) 
 
ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ

Η κινητήρια δύναμη σε ένα χριστιανό είναι η όραση. Μέσα από το Λόγο Του ο Κύριος δίνει το θέλημά Του, εξηγεί τι ζητάει από μας. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται αυτό το θέλημα μέσα στην καρδιά μας. Η όραση γίνεται πνευματικό κτήμα μας, γίνεται πυξίδα και είναι ο δρόμος που ακολουθούμε για να πράξουμε αυτό το θέλημα του Θεού. Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι όπου δεν υπάρχει όραση, δεν υπάρχει τάξη, κατεύθυνση και στόχος στη ζωή του χριστιανού.  Πολλές εκκλησίες, αλλά και μεμονωμένοι χριστιανοί δεν έχουν όραση, δεν έχουν θέσει στόχο μπροστά τους, αλλά ζουν την καθημερινή χριστιανική ρουτίνα έχοντας ένα τρόπο συμπεριφοράς που δείχνει ότι το μόνο που τους απασχολεί είναι απλά και μόνο ν' αποφύγουν την κόλαση. Δεν ενδιαφέρονται για τις ευλογίες του ουρανού, ούτε για το μισθό που θα δώσει ο Κύριος σ' αυτούς που εργάζονται με πόθο για να σωθούν ψυχές. Ζουν χριστιανική ζωή μόνο από φόβο για την κόλαση. Στις προσευχές μπορεί να ζητάνε ο Κύριος να σώσει τους ανθρώπους ή να κάνει χάρη σ' όλη την Ελλάδα, όμως αυτή η προσευχή δεν πηγάζει από μία πνευματική, ισχυρή όραση. Δεν πηγάζει από ζήλο και τη μόνη επιθυμία που πρέπει να έχει ένας χριστιανός στη ζωή του, αλλά από θρησκευτική συνήθεια.

ΙΑΚ. ε':16 - "...Πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη."

Για να έρθει η όραση στην εκκλησία πρέπει να εκζητήσουμε τον Κύριο, να μελετούμε τις Γραφές ζητώντας να καταλάβουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, ζητώντας να μπούμε μέσα στην καρδιά και το νου τoυ Χριστού.

ΑΒΒΑΚ. β':1 - "Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθή, και θέλω στηλωθεί επί του πύργου, και θέλω αποσκοπεύει διά να ίδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθή προς τον ελέγχοντά με."

Ας ανέβουμε στη θέση προσευχής και ας λάβουμε την όραση που θέλει ο Θεός να μας δώσει. Ίσως να μας φαίνονται όλα αυτά λίγο δύσκολα, αλλά ο Κύριος συνεχίζει :

ΑΒΒΑΚ. β':3 - "Διότι η όρασις μένει έτι εις ωρισμένον καιρόν, αλλ' εις το τέλος θέλει λαλήσει, και δεν θέλει ψευσθή. Αν και αργοπορή, πρόσμεινον αυτήν. Διότι βεβαίως θέλει ελθεί, δεν θέλει βραδύνει."

Μαζί με την όραση ο Κύριος χορηγεί και την πίστη. Ο Λόγος του Θεού είναι αλάνθαστος.

Ευχαριστούμε το Θεό διότι δια του Πνεύματος χτίζουμε τους στόχους μας, αλλά και την ίδια μας τη ζωή πάνω στο Λόγο Του. Πολλές φορές επαγγελματικά ανοιγόμαστε, για να μεγαλώσουμε την επιχείρησή μας και να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας, μη γνωρίζοντας πώς θα καταλήξει όλη αυτή η επένδυση. Όμως ενεργούμε με πίστη.

Η πίστη που ο Λόγος του Θεού μας χορηγεί είναι αλάνθαστη. Αν κτίσουμε πάνω στο θέλημα του Θεού και επιμείνουμε, δεν υπάρχει τίποτα πιο σίγουρο από το να δούμε τα θετικά αποτελέσματα της επιμονής μας.

Όμως πρέπει να ανεβούμε στον "πύργο". Πρέπει να σταθούμε ακλόνητοι στην πίστη, στη σκοπιά μας. Πρέπει να στυλωθούμε, δηλ. να σταθεροποιηθούμε, να ριζωθούμε, να δυναμώσουμε στον "πύργο", που είναι ο Ιησούς Χριστός. Μας ζητάει ο Κύριος να "αποσκοπεύσουμε", δηλ. τα πνευματικά μας αυτιά να εστιάσουν την προσοχή τους στο τι θα εξέλθει από το στόμα του Κυρίου. Όταν είσαι στη σκοπιά , δεν πρέπει να παρασύρεσαι από ήχους και πράγματα, τα οποία θα τραβήξουν την προσοχή σου, με αποτέλεσμα να μη φρουρείς σωστά και να μην εκτελείς την υπευθυνότητά σου. Όλη η πνευματική προσοχή του χριστιανού είναι στην πνευματική σκοπιά. Όταν είσαι εκεί σε εγρήγορση, θ' ακούσεις αυτό που ο Θεός έχει για σένα, για την εκκλησία και όλη τη χώρα.

Ευχαριστούμε τον Κύριο διότι ενεργεί μέσα στο λαό Του και σηκώνει ανθρώπους για να προσεύχονται και να Τον δοξάζουν. Μας καθαρίζει τα πνευματικά μάτια και την καρδιά, ώστε να στραφούμε στο θρόνο Του και να φέρουμε τον καρπό που ζητάει.

Ο Δαβίδ γνώριζε πολύ καλά πώς να κινήσει το χέρι του Θεού και πώς θα ερχόταν και θα έμενε η ευλογία για τον Ισραήλ τότε. Η εντατική και συνεχής δοξολογία είναι αυτό που θα κάνει να σπάσουν όλα τα εμπόδια.

ΨΑΛΜ. ρλδ':1-3 - "Ιδού, ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι δούλοι του Κυρίου, οι ιστάμενοι την νύκτα εν τω οίκω του Κυρίου. Υψώσατε τας χείρας σας εις τα άγια, και ευλογείτε τον Κύριον. Να σε ευλογήσει ο Κύριος εκ Σιών, ο ποιήσας τον ουρανόν και την γην!"

Όλοι εμείς που έχουμε και βαστάζουμε το όνομά Του και στεκόμαστε στην παρουσία Του, ας πάρουμε τη φωνή και ας σηκώσουμε τα χέρια μας, ώστε να λάβουμε τη χαρά που ζητάει και ποθεί ο Κύριος να εκχέει στο λαό Του. Αυτή η στάση προσευχής και αφιέρωσης ήταν προσωπικό βίωμα του Δαβίδ, κάτι που το ζούμε κι εμείς σήμερα. Ο Θεός μας προκαλεί να Τον δοκιμάσουμε. Δεν σταματούσε να κράζει στο Θεό, γιατί ήξερε ότι είναι η μόνη ελπίδα και η μόνη πηγή σωτηρίας.

ΨΑΛΜ. νε':17 - "Εσπέρας, και πρωί και μεσημβρίαν θέλω παρακαλεί, και φωνάζει, και θέλει ακούση της φωνής μου."

Ο Δαβίδ γνώριζε ένα πράγμα, για το οποίο ήταν σίγουρος. Ο Θεός θα τον άκουγε!! Η κραυγή μας πρέπει ν' ανεβεί στον ουρανό, όχι ψιθυριστά και αδύναμα, όχι κουρασμένα και ατονισμένα, αλλά με πίστη κινούμενη. Βλέποντας την πόρτα της κόλασης ανοιχτή να καταπίνει ψυχές κάθε μέρα, βλέποντας το διάβολο να γελάει και να ειρωνεύεται τις ελάχιστες προσευχές μας, ας σταθούμε αποφασισμένοι και με αγανάκτηση! Είναι ώρα να μάθει καλά το μάθημά του!

ΨΑΛΜ. π':1 - "Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ΗΜΕΡΑΝ ΚΑΙ ΝΥΚΤΑ έκραξα ενώπιόν Σου."

Όταν οι μαθητές πήραν εντολή από τον Κύριο να πάνε στην Ιερουσαλήμ για να περιμένουν και να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο, βλέπουμε με ποιον τρόπο ανταποκρίθηκαν και πόσο σοβαρά πήραν τα λόγια του Κυρίου.

ΛΟΥΚ. κδ':53 - "Και ήσαν ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ εν τω ιερώ, αινούντες και ευλογούντες τον Θεόν. Αμήν."

Κατάλαβαν πόσο σημαντικό ήταν αυτό το χρονικό σημείο για να μπορέσουν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Ιησού. Έξω στην Ιερουσαλήμ οι άνθρωποι γιόρταζαν την Πεντηκοστή, άκουγαν τις φωνές τους και όλες τις γιορτινές εκδηλώσεις που οργάνωναν. Αυτοί αποκομμένοι από όλη αυτή την κατάσταση, το μόνο που είχαν στο νου τους και στην καρδιά τους ήταν η επαγγελία.
 
Σήμερα ο Θεός έχει δώσει ανάλογη επαγγελία για την Εκκλησία Του, για το σώμα Του. Όπως τότε οι μαθητές, έτσι κι εμείς, οι σημερινοί μαθητές, πρέπει να ζούμε για την επαγγελία. Πρέπει να αποκόψουμε από τον εαυτό μας όλες τις κοσμικές εκδηλώσεις της καρδιάς μας. Μαζί με τους αδελφούς, μέσα στην εκκλησία να υψώσουμε και να δοξάσουμε τον Κύριο, γιατί είναι έτοιμος να εκχέει τον καλό οίνο στις μέρες μας.

Υπάρχουν πολλά εδάφια στις επιστολές, όπου οι απόστολοι αναφέρονται στην προσευχή προσκαρτέρησης. Τονίζεται ιδιαίτερα η εμμονή σ' αυτή την προσευχή. Εμείς θα σημειώσουμε μια πολύ χαρακτηριστική έκφραση του αποστ. Παύλου.

Α' ΘΕΣ. ε':17 - "Αδιαλείπτως προσεύχεσθε."

Το μόνο που δεν πρέπει να λείπει από τη ζωή μας είναι η ασταμάτητη προσευχή. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε σαν εκκλησία, σαν σώμα Χριστού. Όπως οι χριστιανοί αποτελούν το σώμα του Χριστού, έτσι και οι εκκλησίες ανά την Ελλάδα αποτελούν το ευρύτερο σώμα Του. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι δεν έχει ανάγκη η μία την άλλη. Η μία εκκλησία έχει στοιχεία και χαρακτηριστικά που ίσως δεν έχει η άλλη, αλλά όλες μαζί αλληλοσυμπληρώνονται.

ΔΙΔΑΞΟΝ ΗΜΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΩΜΕΘΑ

Υπάρχει πολλή επιρροή του κόσμου πάνω στο πνεύμα των χριστιανών. Η αμαρτία είναι δυνατή όσο ποτέ άλλοτε και η ικανοποίηση των σαρκικών επιθυμιών κυριαρχεί μέσα στους σκοπούς των ανθρώπων. Ο κάθε άνθρωπος έχει σχεδόν ό,τι θέλει και Μπορεί να το αποκτήσει προκειμένου να ευχαριστήσει τη σάρκα του.

Τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά στα χρόνια του Ιησού. Η πιθανότητα να ξεπέσει ένας χριστιανός στην αμαρτία δεν ήταν τόσο μεγάλη, όσο είναι σήμερα. Παρατηρούμε να εκκολάπτονται και να εμφανίζονται διδασκαλίες και πνεύματα που έχουν αποτέλεσμα "να ελαφρύνουν" το ευαγγέλιο, να μειώσουν τη δύναμη που έχει η αμαρτία στον άνθρωπο, να μην ελέγχουν στο βαθμό που πρέπει την εγκράτεια και την αντίσταση εναντίον της αμαρτίας. Όλ' αυτά γίνονται και διδάσκονται στο όνομα της "ελευθερίας". Αυτό, με τη σειρά του, οδηγεί το χριστιανό σε χαλάρωση. Μειώνεται η επαγρύπνηση και αρχίζει ο συμβιβασμός, τον οποίο βέβαια δεν διακρίνει. Στο τέλος, καταλήγουμε να μη διαφέρουμε καθόλου από τους άπιστους ανθρώπους.

Πρέπει, πάλι και πάλι, να γίνουμε το φως σ' αυτόν το σκοτεινό κόσμο. Σαν εκκλησία του Χριστού έχουμε χάσει το φως μας, τη δύναμή μας. Είναι ώρα ο Θεός να μας γεμίσει με την παρουσία Του και να μας χρίσει με το Πνεύμα Του. Το παράδειγμα που έχουμε και που πρέπει ν' ακολουθούμε είναι, φυσικά, ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ΤΟ ΦΩΣ. Οι μαθητές Του, καθώς ζούσαν μαζί Του, καταλάβαιναν και ένιωθαν το φως και τη δύναμη του Κυρίου στην προσευχή Του. Έβλεπαν την ενέργεια του Πνεύματος του Θεού επάνω Του, καθώς ο Ιησούς προσευχόταν. Όταν έβλεπαν τον Κύριο να προσεύχεται, αυτή καθαυτή η πράξη ήταν γι' αυτούς ένα κήρυγμα, ένα μάθημα για το πως μπορεί ένας άνθρωπος να γίνει φως. Κατά κάποιον τρόπο, βαθιά μέσα τους. ένιωθαν πως η προσευχή ήταν το κλειδί της διακονίας του Ιησού και της δικής τους αργότερα !!

ΛΟΥΚ. ια':1 - "Και ενώ αυτός προσηύχετο εν τόπω τινί, καθώς έπαυσεν είπέ τις των μαθητών Αυτού προς Αυτόν, Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχώμεθα, καθώς και ο Ιωάννης εδίδαξε τους μαθητάς αυτού."

Δεν Του ζήτησαν να τους διδάξει πώς να κηρύττουν. Έβλεπαν με πόση δύναμη και σοφία ευαγγέλιζε τους ανθρώπους. Η εξουσία ήταν έντονη και εμφανής και όλοι Τον άκουγαν. Δεν Του ζήτησαν να τους διδάξει να ψάλλουν. Ούτε Του ζήτησαν να τους διδάξει να χαίρονται ή κάτι άλλο. Του ζήτησαν όμως να τους διδάξει την προσευχή! Η αναζωπύρωση εξαρτάται από σένα. Εξαρτάται από τη στιγμή που θα πάρεις απόφαση να δώσεις τη ζωή σου στον Κύριο, δηλ. να δοθείς στην προσευχή και στην επικοινωνία με τον Ιησού. Όλα προέρχονται από την κατανόηση ότι η προσευχή είναι η βάση για όλα. Δεν έχει σημασία αν γνωρίζεις πώς θα γίνει ακριβώς η αναζωπύρωση, διότι η γνώση μόνη της δεν έχει φως για ν' ακτινοβολήσει, δεν έχει φλόγα για να μεταδοθεί.

Σημασία έχει να είσαι ΕΣΥ φως! Αυτό θα το λάβεις μόνο όταν πλησιάσεις πνευματικά στην πηγή του φωτός, που είναι ο ίδιος ο Θεός. Σημασία έχει να υπάρχει στενή κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού. Όλα τα υπόλοιπα είναι υποκατάστατα που φτιάχνουμε για να αντικαταστήσουμε το φως του Θεού με δικό μας "φως".

Α' ΙΩΑΝ. α΄:6-7 - "Εάν είπωμεν ότι κοινωνίαν έχομεν μετ' Αυτού και περιπατώμεν εν τω σκότει, ψευδόμεθα και δεν πράττομεν την αλήθειαν. Εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί καθώς Αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ' αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού Αυτού καθαρίζη ημάς από πάσης αμαρτίας."

Ποια είναι αυτή η κοινωνία, επαφή, η οποία μας φωτίζει; Με άλλα λόγια, πώς εμείς μπορούμε να γίνουμε φως; Μας το λέει λίγο παραπάνω.

Α' ΙΩΑΝ. α':3 - "Εκείνο το οποίον είδομεν και ηκούσαμεν, απαγγέλλομεν προς εσάς, διά να έχητε και σεις κοινωνίαν μεθ' ημών, και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού Αυτού Ιησού Χριστού."

Ο Ιωάννης σχετίζει άμεσα το πνευματικό φως που φέρνει τον αγιασμό και κάθε άλλη ευλογία με τη κοινωνία. Δηλ. με την προσευχή και την προσωπική σχέση που πρέπει να συνάψουμε με τον Κύριό μας.

Η συνειδητοποίηση της σημασίας της 24ωρης προσευχής είναι η αρχή για ν' ανοίξει η καρδιά μας να δεχθούμε τον αδελφό που είναι δίπλα μας, ο οποίος μπορεί να έχει ασπασθεί άλλο δόγμα. Είναι η αρχή για να έρθει κατάνυξη και χάρη και να εκζητήσουμε τη συνεργασία και συμπροσευχή. Να έρθει αγάπη και ανοχή για όλο το χριστιανικό σώμα που βρίσκεται στην Ελλάδα.

Προσωπικά καθώς μελετούσα το Λόγο του Θεού πάνω σ' αυτό το θέμα, ένιωθα συνεχώς ν' αυξάνεται ο ζήλος μέσα μου για συμπροσευχή, ένιωσα την ανάγκη που πρέπει να έχει ο ένας για τον άλλο και η μία εκκλησία για την άλλη. Όλοι μαζί και όλες οι εκκλησίες μαζί απαρτίζουν αυτή τη στιγμή το σώμα του Χριστού στην Ελλάδα. Αυτό που λείπει είναι ν' απλώσουμε τα χέρια μας ο ένας στον άλλον, ν΄ ανοίξουμε την καρδιά μας και ν' αφιερωθούμε στη μεγαλύτερη επαγγελία και στη μεγαλύτερη πρόκληση που μπορεί να λάβει ένας χριστιανός. Η στρατηγική και η τάξη είναι απαραίτητα για να προχωρήσει ο κάθε άνθρωπος προσωπικά στη ζωή του, αλλά και για να προχωρήσει ο λαός του Θεού προς το στόχο του.

Η 24ωρη προσευχή δεν είναι ένα τέχνασμα ή μία μαγειρική συνταγή για να φτιάξουμε και να πετύχουμε κάτι ξεκούραστα και χωρίς ευθύνες. Δεν είναι μια μέθοδος αύξησης από αυτές που ακούμε πολύ συχνά και στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται η βαθιά μετάνοια, η ένθερμη προσευχή και η ζεστή εκζήτηση του Κυρίου. Δεν είναι ένα κόλπο για να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι βρήκαμε το "κουμπί" που θα μας δώσει την ποθητή αύξηση που όλοι μας ζητάμε.

Είναι ένας αγώνας, μία μάχη στην προσευχή. Είναι αφιέρωση! Είναι μία εγκυμοσύνη που πρέπει να οδηγήσει σε γέννα και μία γέννα σημαίνει οδύνες και υπομονή. Είναι ένας δρόμος που περνάει δίπλα από τα πόδια του Κυρίου και παίρνουμε απ' Αυτόν τη γλυκιά Του παρουσία. Αντλούμε απ' Αυτόν την αγωνία που έχει για τις ψυχές. Η γνωριμία μας με τον Ιησού μας αλλάζει.

ΕΞΟΔ. λγ': 20 - "Και είπε, Δεν δύνασαι να ίδης το πρόσωπόν Μου, διότι άνθρωπος δεν θέλει Με ιδεί, και ζήσει."

Όταν γνωρίσεις τον Κύριο πραγματικά, θα πεθάνει ο σαρκικός εαυτός σου. Θα ξεφύγεις από την παγίδα της αμέλειας και της αδιαφορίας. Θα κυριαρχήσει στην καρδιά σου ο ζήλος που κυριάρχησε και στον Κύριο Ιησού. Θα πράξεις το θέλημα του Θεού, γιατί θα ζει ο Χριστός μέσα σου. Θα προσεύχεσαι για το λαό της Ελλάδας, γιατί ο Θεός θέλει να σώσει τη χώρα αυτή.

Η 24ωρη προσευχή είναι μία επιστράτευση όλης μας της ψυχικής ενέργειας και του χρόνου μας, στο να κάμψουμε τα γόνατα και ν' ανεβάσουμε ικεσίες και δεήσεις ασταμάτητα προς τον Κύριο. Είναι ένας σκοπός ζωής, μία επιθυμία που κυριαρχεί μεσ' τη ζωή μας και δεν θέλει τίποτα άλλο να δει, παρά το φως της δικαιοσύνης να ξεχυθεί γύρω μας. Είναι μία απόφαση που εσύ θα ενεργήσεις στη ζωή σου, ξεπερνώντας και αφήνοντας πίσω καταστάσεις και πράγματα μεσ' τα οποία υπήρχαμε και οδηγούσαν πουθενά.

ΗΣ. να':9 - "Εξεγέρθητι, εξεγέρθητι, ενδύθητι δύναμιν, βραχίων Κυρίου! Εξεγέρθητι ως εν ταις αρχαίαις ημέραις, εν ταις παλαιαίς γενεαίς!"

Το ένδυμα του χρίσματος και της δύναμης είναι μπροστά σου, στο έχει δώσει ο Κύριος, αλλά πρέπει να το ενδυθούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ενώ έχουμε ενδυθεί το κοσμικό φρόνημα, ενώ σκεφτόμαστε μόνο τις επιχειρήσεις μας και τη διασκέδασή μας. Όταν στο μυαλό μας κυριαρχούν τα επίγεια, δεν στέκεσαι στο βάθρο της νίκης. Χρειάζεται ν' αλλάξουμε στρατόπεδο. Χρειάζεται από εκεί που είμαστε ξαπλωμένοι και αναπαυμένοι και απολαμβάνουμε όλα τ' αγαθά που υπάρχουν γύρω μας, να εξεγερθούμε, να χρησιμοποιήσουμε τη βούλησή μας και να εκλέξουμε την αγαθή μερίδα.

Είσαι έτοιμος ν' ασχοληθείς με την αναζωπύρωση ΤΩΡΑ; Είσαι έτοιμος να ταπεινωθείς, να ερευνήσεις την καρδιά σου, ν' αφήσεις την τεμπελιά σου και να τοποθετηθείς εκεί που ο Κύριος σε έχει βάλει, για να λάβεις την ευλογία του Θεού;

 

Προσθεστε σχολιο


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Σκέψεις & Προσευχή..

Video..

Υπάρχουν υπότιτλοι στα ελληνικά στο βίντεο...
Οι Λίγοι...
ΕΣΕΙΣ ?Διαβάστε άρθρα John Piper - Leonard Ravenhil - Paul Washer - Tim Conway - Charles Leiter.

Άρθρα σε μια σύντομη ματιά..

Σύνδεση

Συνδεθείτε και σχολιάστε άρθρα και γεγονότα..Ανάγνωση Γραφής (Αγγλικά)

Δευτέρα
Amos 4:1-6:14
Τρίτη
Amos 7:1-9:15
Τετάρτη
Πέμπτη
Jonah 1:1-4:11
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή
Nahum 1:1-3:19
Every Day in the Word
www.esv.org