• Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default
  • style1
  • style2
  • style3

Επιμένοντας στην προσευχή (3) Εκτύπωση E-mail
Διάφοροι

Επιμένοντας στην προσευχή (3) 
 
Αλεπού είναι οι κρυφές και δυσδιάκριτες αμαρτίες που κρύβονται πολύ καλά μέσα μας. Είναι οι αρνητικές πτυχές του χαρακτήρα μας. Αν δεν προσέξουμε, είναι ικανές αυτές να σταματήσουν κάθε καρποφορία όταν βρουν την ευκαιρία ν' απλώσουν την επιρροή τους και να κατακτήσουν έδαφος μέσα στην καρδιά μας. Είναι μικρές γωνιές μέσα στη ζωή μας που ο διάβολος περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία ώστε ν' αποκτήσει πρόσβαση στην ψυχή μας, διαπερνώντας το τείχος της προσωπικής μας προσευχής, αφού αυτή θα έχει ελαττωθεί!

Αλεπού είναι κάθε είδος ψευδοδιδασκαλίας ή πνεύμα τα οποία στην αρχή φαίνονται πνευματικά, να είναι σωστά και είναι "αποκαλύψεις", όμως σιγά - σιγά αυτά επιδρούν αρνητικά στην πνευματική μας ζωή και δημιουργούν εμπόδια στην επαφή μας με τον Κύριο.

Ο διάβολος δεν θα έρθει να σου πει ότι θέλει να σου καταστρέψει την ψυχή. Θα σου προσφέρει ένα δόλωμα, θα σου προσφέρει κάτι σάπιο, καλύπτοντάς το εξωτερικά με μια όμορφη επικάλυψη. Όταν ο λαός του Θεού δεν έχει προσευχή, η διάκρισή του έχει ελαττωθεί, η κρίση του δεν είναι ορθή και τα συμπεράσματα που απορρέουν είναι λανθασμένα. Αυτό είναι το λάθος μέσα στο οποίο πέφτουμε πολλές φορές σαν Εκκλησία. Αφού έχει ελαττωθεί η επαφή μας με τον Κύριο, Εκείνος αδυνατεί να εκδηλώσει το θέλημά Του μέσα από το πνεύμα μας και λαμβάνομε, σαν μαρτυρίες, συναισθήματα που πηγάζουν από τη σάρκα. Μία τακτική του διαβόλου είναι να νομίζουμε ότι έχουμε μαρτυρία και οδηγία από τον Κύριο, ενώ στην ουσία αυτά είναι πεποιθήσεις τις οποίες δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι. Έχουμε αντικαταστήσει τον τρόπο του Θεού που είναι προσευχή και εκζήτηση δια της αγάπης Του με δικές μας τεχνικές και δικούς μας τρόπους.

Ο σκοπός είναι να χτίσουμε ένα τείχος προσευχής απομακρύνοντας κάθε είδους κίβδηλο και ψεύτικο που ο διάβολος προσφέρει.

Α' ΙΩΑΝ. δ':1 - "Αγαπητοί, μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν ήναι εκ του Θεού. Διότι πολλοί ψευδοπροφήται εξήλθον εις τον κόσμον."

"Πνεύματα" είναι για τα σημερινά δεδομένα είναι κάθε χριστιανική κίνηση ή ρεύμα και νέα πράγματα, που έρχονται από διάφορα μέρη του κόσμου. Ο Λόγος του Θεού λέει να τα δοκιμάζουμε, καθώς προσευχόμαστε και στήνουμε τείχη προστασίας, ώστε να μην περάσει καμία αλεπού. Στις τελευταίες μέρες, στις οποίες βρισκόμαστε, ο διάβολος έχει εξαπολύσει κοπάδια αλεπούδων, κάτι που έχει επισημάνει ο Κύριος Ιησούς.

ΜΑΤΘ. κδ':3-4 - "Και ενώ εκάθητο επί του όρους των Ελαιών προσήλθον προς Αυτόν οι μαθηταί κατ' ιδίαν, λέγοντες, Ειπέ προς ημάς, πότε θέλουσι γείνει ταύτα; και τι το σημείον της παρουσίας σου, και της συντελείας του αιώνος; Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, Βλέπετε μη σας πλανήση τις."

Οι μαθητές Τον ρώτησαν για τα σημεία των τελευταίων καιρών και ο Κύριος τους δίνει μία απάντηση, η οποία ίσως μπορούσε να θεωρηθεί περιττή. Τους λέει να προσέχουν τις πλάνες. Θα μπορούσε να παρατηρήσει κάποιος ότι άλλα ρώτησαν οι μαθητές και άλλο απάντησε εδώ ο Κύριος. Είναι πραγματικά έτσι; Ασφαλώς όχι! Σε αυτό που ρώτησαν οι μαθητές, ο Κύριος απάντησε ακριβώς αυτό που έπρεπε! Το μεγαλύτερο σημείο των τελευταίων ημερών θα είναι οι πλάνες. Ο διάβολος θα εξαπολύσει σωρεία ψευδοδιδασκαλιών και ψευδοπροφητών για "να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς." (ΜΑΤΘ. κδ':24). Η λύσσα του διαβόλου εναντίον της Εκκλησίας κορυφώνεται στις μέρες μας. Αλίμονο μας, αν το τείχος δεν είναι χτισμένο ακόμα ή αν έχει ρωγμές και δεν τις έχουμε επισκευάσει ακόμα !!!

Γι' αυτό χρειάζεται το τείχος προσευχής που θέλει ο Θεός να χτίσουμε, να κυκλώνει όλη την Ιερουσαλήμ, χωρίς να υπάρχει καμία οπή ή σχισμή διαχωρισμού, ώστε να περάσει ο πονηρός στο εσωτερικό. Πρέπει να καθαριστεί ο εσωτερικός χώρος για να μπορέσει να καρποφορήσει η Εκκλησία.
Κύκλους έκαναν και οι Ισραηλίτες γύρω από την πρώτη πόλη που συνάντησαν καθώς μπήκαν στη γη Χαναάν.

ΕΒΡ. ια':30 - "Δια πίστεως έπεσον τα τείχη της Ιεριχώ, αφού εκυκλώθησαν επί επτά ημέρας."

Όταν οι δεήσεις και οι προσευχές μας κυκλώσουν με 24ωρη προσευχή τη σημερινή "Ιεριχώ", που είναι ο κόσμος και συγκεκριμένα για εμάς, η Ελλάδα, και αλαλάξουμε (Ιησ. Ναυή ς':20) στον Κύριο με πίστη κι αφιέρωση, ο Θεός θα γκρεμίσει κάθε τείχος που υψώνει ο διάβολος, για να πάρουμε τα λάφυρα που είναι οι ψυχές των ανθρώπων και ανήκουν στον Κύριο. Ο αριθμός "επτά" δεν είναι τυχαίος και έχει μεγάλη συμβολική σημασία σε όλη την Αγία Γραφή, όπου αναφέρεται. Συμβολίζει την πληρότητα. Κατ' επέκταση η προσευχή μας πρέπει να έχει πνευματική πληρότητα χρίσματος αλλά και χρονική πληρότητα.

Η αναζωπύρωση σίγουρα έχει κόστος, το οποίο πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να το πληρώσουμε. Η παρουσία του Θεού στη ζωή μας είναι αναγκαία και θα επιτύχουμε το σκοπό μας, καθώς το ζητάμε με ζήλο και πείσμα.

ΜΑΤΘ ια':12 - "Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού, έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και οι βιασταί αρπάζουσιν αυτήν."

Δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθει ξαφνικά το χρίσμα του Θεού πάνω μας για να κάνουμε αυτό που ο Θεός θέλει να κάνουμε. Πρέπει να επιμείνουμε, έστω στα λίγα που μας έχει δώσει ο Κύριος. Πρέπει να εργαστούμε υπεύθυνα στο μέτρο της ευθύνης μας και σιγά - σιγά ο Κύριος θ' ανοίξει πόρτες για να λάβει η Εκκλησία τη μορφή που της αρμόζει. Πρέπει να θυσιάσουμε πολλά που ίσως αγαπάμε. Η ανταμοιβή όμως θα είναι πλούσια, καθώς μας έχει υποσχεθεί ο Κύριος. Υποδειγματική ήταν η ζωή της προφήτισσας Άννας.

ΛΟΥΚ. β':36-37 - "Και υπήρχε τις Άννα προφήτις, θυγάτηρ Φανουήλ, εκ της φυλής Ασήρ. Αύτη ήτο πολύ προβεβηκυία εις ηλικίαν, ήτις έζησε μετά του ανδρός αυτής επτά έτη από της παρθενίας αυτής. Και αύτη ήτο χήρα ως ετών ογδοήκοντα τεσσάρων, ήτις δεν απεμακρύνετο από του ιερού, ΝΥΚΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑΝ λατρεύουσα τον Θεόν εν νηστείαις και προσευχαίς."

Η γυναίκα αυτή ζούσε σωματικά συνεχώς μέσα στο Ναό, αλλά πνευματικά ζούσε και υπήρχε μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Πάνω στον ουρανό η αρπαγμένη Νύμφη του Θεού θα Τον λατρεύει συνεχώς.

ΑΠΟΚ. δ':8 - "Και τα τέσσαρα ζώα είχον έκαστον χωριστά ανά εξ πτέρυγας κυκλόθεν, και έσωθεν ήσαν γέμοντα οφθαλμών. Και δεν παύουσιν ΗΜΕΡΑΝ ΚΑΙ ΝΥΚΤΑ λέγοντα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ, ο Ην και ο Ων και ο Ερχόμενος."

ΑΠΟΚ. ζ':15 - "Διά τούτου είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού, και λατρεύουσιν Αυτόν ΗΜΕΡΑΝ ΚΑΙ ΝΥΚΤΑ εν τω ναώ Αυτού. Και ο καθήμενος επί του θρόνου θέλει κατασκηνώση επ' αυτούς."

Σίγουρα στον ουρανό δεν υπάρχει μέρα και νύκτα (Αποκ. κβ': 5), όμως ο Λόγος του Θεού θέλει να μας δείξει και να μας τονίσει τη ζωή της ασταμάτητης λατρείας στην οποία αρέσκεται ο Θεός. Όπως το ζητάει στον ουρανό και ευλογείται από τη συνεχή αίνεση και δοξολογία του λαού Του, έτσι το ζητάει και όταν ο λαός Του βρίσκεται ακόμα στη γη. Μην ξεχνάμε ότι στην προσευχή που ο Κύριος μας δίδαξε να λέμε, τόνιζε πως πρέπει να ζήσουμε τις ουράνιες αλήθειες και εδώ στη γη.

ΜΑΤΘ. ς':10 - "Ελθέτω η βασιλεία Σου. Γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης."

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Όπως ο λαός του Θεού έχει πρόσβαση όλο το 24ωρο στην παρουσία και στο θρόνο Του, βλέπουμε και το διάβολο, προσπαθώντας να διεκδικήσει ψυχές , να μη χάνει καθόλου χρόνο και να κατηγορεί το σώμα του Χριστού ασταμάτητα.

ΑΠΟΚ. ιβ΄:10 - "Και ήκουσα φωνήν μεγάλην λέγουσαν εν τω ουρανώ, Τώρα έγεινεν η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού Αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέραν και νύκτα."

Χρειάζεται αγώνας από μέρους μας, ώστε ο Θεός να μας γεμίσει με τον αγιασμό Του, με το χρίσμα της προσευχής Του και να σταματήσει η συνεχής κατηγορία και να χάσει το δικαίωμα αυτό που έχει ο διάβολος κατά του εκλεκτού λαού Αυτού. Το έδαφος που έχει κατακτήσει ο διάβολος δεν θα το παραχωρήσει παρά μόνο με συνεχείς προσευχές. Ο Κύριος Ιησούς αναφερόμενος στα δαιμόνια και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει εμείς να τα αντιμετωπίζουμε, λέει :

ΜΑΤΘ. ιζ':21 - "Τούτο δε το γένος δεν εξέρχεται, ειμή διά προσευχής και νηστείας." Επίσης ΜΑΡΚ. θ':29

Τα δαιμόνια και οι σκοτεινές δυνάμεις που έχουν κατακτήσει και κυριεύσει τις καρδιές και το μυαλό των ανθρώπων, δεν θα ταρακουνηθούν, ούτε θα φοβηθούν παρά μόνο με ένα τρόπο. Καθώς θα ακούσουν και θα δουν την επίμονη, μαχητική προσευχή σου. Όταν θα δουν ότι ο λαός του Θεού συσπειρώνεται, έχει αποκτήσει ένα κοινό στόχο, θ' αρχίσουν να χάνουν τον ύπνο τους. Όταν μας βλέπουν και είμαστε χωρισμένοι, απομακρυσμένοι, ανίκανοι για οποιαδήποτε συνεργασία, χαίρονται και διαιωνίζουν την εξουσία τους. Όταν μας βλέπουν να λογομαχούμε και να μαλώνουμε για δόγματα και διδασκαλίες, έχουν πετύχει το σκοπό τους. Δημιουργούν κάθε είδους σύγχυση στην εκκλησία, ώστε να απομακρυνθεί ο στόχος της ενότητας και της συμπροσευχής. Στόχος μας είναι ν' αποκτήσει η χώρα μας ΜΙΑ ΦΩΝΗ, μία κραυγή, η οποία συνεχώς να εκζητά τη χάρη προς ελευθερία. Στόχος μας είναι ν' αποκτήσει η Ελλάδα μία δύναμη προσευχής που θα χτυπά συνεχώς τη θύρα της παρουσίας του Κυρίου, ώστε να εκχέει ο Κύριος μετάνοια και συντριβή στις καρδιές μας, για να είναι το έργο
Του τέλειο εντός μας.

Καθώς συνεργαζόμαστε πάνω σε ένα κοινό στόχο, παραμερίζοντας τις διαφορές που υπάρχουν στο σώμα της Εκκλησίας στην Ελλάδα, ο Κύριος θα φέρει θεραπεία στην καρδιά μας, θ' αρχίσει ν' ανοίγει τη διάνοιά μας, θ' αρχίσει να ευαισθητοποιεί το πνεύμα μας και θα μας μάθει να ενεργούμε σαν ένα σώμα, έχοντας ένα νου και αποβλέποντας σε μία ελπίδα. Σιγά - σιγά ο Κύριος θα εργάζεται την ειρήνη τη δική Του μέσα στην καρδιά μας. Το έργο Του θα είναι γεμάτο μεγαλοπρέπεια στη ζωή του καθένα, θα γευθούμε τους υπέροχους πνευματικούς καρπούς της ουράνιας Χαναάν. Θ' αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε-το βάθος, το ύψος, το μήκος και το πλάτος της αγάπης Του, που μέχρι τώρα έχουμε γευθεί μόνο ένα κλάσμα της.

Όσο πιο δύσκολος είναι ο στόχος, εάν εμείς πλησιάσουμε τον Κύριο με αφιέρωση και πίστη, ανάλογο θα είναι και το χρίσμα και η παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας καθημερινά. Οι πνευματικοί μας ορίζοντες θα διανοιχτούν. Το φως του Θεού θ' αρχίσει να εισχωρεί μέσα στο πιο σκοτεινό δωμάτιο της ψυχής μας. Η γλυκιά παρουσία Του θα είναι τροφή και χαρά ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες της καθημερινής ρουτίνας. Αυτή η ειρήνη που θα διαχέεται πλούσια μέσα μας, θα είναι ο σύνδεσμος, ώστε να έρθει η ενότητα του Πνεύματος, το οποίο και σπουδάζουμε να πράξουμε.

ΕΦΕΣ. δ':3 - "Σπουδάζοντες να διατηρήτε την ενότητα του Πνεύματος διά του συνδέσμου της ειρήνης."

Όλοι μας έχουμε την ΙΔΙΑ πρόσκληση για το ΙΔΙΟ δείπνο. Θα ενδυθούμε τα ΙΔΙΑ λευκά ιμάτια, παρευρισκόμενοι στον ΙΔΙΟ γάμο, περνώντας από τον ΙΔΙΟ δρόμο ! Έχουμε χιλιάδες λόγους να είμαστε ενωμένοι και σε συνεχή συνεργασία και συμπροσευχή και κανένα για να είμαστε χώρια !!! Για να συναρμολογηθεί η χριστιανική μηχανή στην Ελλάδα χρειάζεται
τα διάφορα μέρη αυτής της μηχανής, που είναι εδώ κι εκεί πνευματικά, να συνδεθούν "διά πάσης συναφείας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργειαν ενός εκάστου μέρους, ΚΑΜΝΕΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΙΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, προς οικοδομήν εαυτού, εν αγάπη." - ΕΦΕΣ. δ':16

Η ενέργεια που θα πρέπει να εκδηλωθεί από μας είναι η εντατική προσευχή πρωταρχικά, η ταπείνωση μέσα στις καρδιές μας, ώστε να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα για να χαρούμε όλοι και περισσότερο ο Κύριος.

Όπως στο Εφεσ. δ':3 παρατηρούμε ότι ο Παύλος προτείνει να διατηρήσουν την ενότητα. Με άλλα λόγια υπήρχε ενότητα, την οποία έπρεπε να κρατάνε ενεργή και να είναι ένας παράγοντας που θα τους συνέδεε στο έργο του Θεού. Σημειωτέον ότι για να έρθει η ενότητα του Πνεύματος, δεν είναι αναγκαίο να υπάρχει ταύτιση σε όλο το φάσμα των διδασκαλιών από τις πιο σημαντικές μέχρι τις πιο ασήμαντες. Όταν κάποιος έχει μέσα στην καρδιά του τη φλόγα να σωθεί η χώρα μας και διακατέχεται από το πάθος να υψωθεί το όνομα του Ιησού, και μόνο αυτό, όταν αυτό το πράγμα το βιώνουν και το ζουν και άλλοι, αυτομάτως υπάρχει ένας ισχυρός συνδετικός κρίκος μεταξύ τους.
Για να έρθει η ενότητα απαιτείται ταπεινή στάση και συντριμμένη καρδιά και η εστίαση σε ΕΝΑ και μοναδικό στόχο. Πάνω απ' όλα να είναι ο Ιησούς και το μόνο που θα επιδιώκουμε είναι να κηρυχθεί το όνομά Του εν δυνάμει. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία ο Κύριος θα κτίσει την περαιτέρω και μεγαλύτερη ενότητα. Δεν θα επέλθει η τέλεια ενότητα από τη μία μέρα στην άλλη. Με βήματα πίστης, στην αρχή πολύ μικρά, θα μας δώσει ο Κύριος και μεγαλύτερη αύξηση.

Πολλές φορές συζητάμε ώρες ατέλειωτες για θέματα διδασκαλίας και σκεφτόμαστε ότι είναι αδύνατο να έρθει η ταύτιση απόψεων στις τόσες πολλές διαφορετικές διδασκαλίες που υπάρχουν στη χριστιανική κοινότητα. Αν η ενότητα ερχόταν με συζητήσεις, όλοι θα καθόμαστε γύρω από το τραπέζι και θα συζητούσαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα τα προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ μας και έτσι θα πετυχαίναμε το σκοπό μας. Όμως έχει αποδειχθεί ότι αυτός ο τρόπος φέρνει τα τελείως αντίθετα αποτελέσματα. Τέτοιου είδους συζητήσεις απομακρύνουν παρά ενώνουν τις περισσότερες φορές.

Βλέποντας όλα αυτά και έχοντας γνώση της αδυναμίας μας και της ανικανότητάς να οδηγήσουμε την Εκκλησία σε υψηλό πνευματικό επίπεδο, νιώθουμε όλο και περισσότερο την ανάγκη να έρθει ο Κύριος και με το Πνεύμα Του να μας ανοίξει το δρόμο για να εκπληρώσουμε το θέλημά Του.

Πρέπει με θάρρος να σταθούμε στην παρουσία Του για ν' ακούσουμε τη φωνή της σωτηρίας του Κυρίου. Θ' ακούσουμε τη φωνή της ευλογίας, που έχει ο Κύριος να απαγγείλει επάνω στην Εκκλησία Του, αλλά θ' ακούσουμε και τη φωνή της σωτηρίας που έχει ο Κύριος για τους ανθρώπους έξω στον κόσμο. Για να λάβουμε αυτή τη φωνή, για να λάβουμε αυτό το διάγγελμα σωτηρίας, πρέπει ο λαός Του να σταθεί στο θρόνο του Θεού. Πρέπει να προσεύχεται εν Πνεύματι μέσα στην παρουσία Του.

ΠΑΡ. η':34 - "Μακάριος ο άνθρωπος, όστις μου ακούση, αγρυπνών καθ' ημέραν εν ταις πύλαις μου, περιμένων εις τους παραστάτας των θυρών μου."

Ο ναός στην Ιερουσαλήμ είχε παραστάτες και θύρες, όπως έχει και η παρουσία Του. Για να πλησιάσεις αυτές τις θύρες, δεν μπορείς να το κάνεις χρησιμοποιώντας τη γνώση σου, ούτε την οικογενειακή σου κατάσταση, ούτε τη θέση σου μέσα στην εκκλησία. Τις ουράνιες θύρες της παρουσίας Του τις πλησιάζουμε μόνο όταν με ταπεινή και συντριμμένη καρδιά, γονατίσουμε και αφήσουμε τον Κύριο να πάρει το πνεύμα μας κοντά στο θρόνο Του. Εκεί πρέπει να περιμένουμε με συνεχή προσευχή και λατρεία. Έτσι θα μας δώσει ο Κύριος τον καρπό και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρέπει να αγρυπνήσουμε στη δέηση και την εκζήτησή Του. Πρέπει να λάβουμε πίστη, να σηκώσουμε το κεφάλι μας που ίσως είναι κατεβασμένο και να αναλάβουμε ευθύνη προσευχής και θέση μάχης.

 

 

Προσθεστε σχολιο


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Σκέψεις & Προσευχή..

Video..

Υπάρχουν υπότιτλοι στα ελληνικά στο βίντεο...
Οι Λίγοι...
ΕΣΕΙΣ ?Διαβάστε άρθρα John Piper - Leonard Ravenhil - Paul Washer - Tim Conway - Charles Leiter.

Άρθρα σε μια σύντομη ματιά..

Σύνδεση

Συνδεθείτε και σχολιάστε άρθρα και γεγονότα..Ανάγνωση Γραφής (Αγγλικά)

Δευτέρα
Amos 4:1-6:14
Τρίτη
Amos 7:1-9:15
Τετάρτη
Πέμπτη
Jonah 1:1-4:11
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή
Nahum 1:1-3:19
Every Day in the Word
www.esv.org