• Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default
  • style1
  • style2
  • style3

ΒΗΘΑΝΙΑ : Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (3) Εκτύπωση E-mail
Διάφοροι

ΒΗΘΑΝΙΑ : Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (3)
 
 
ΜΑΤΘ. κα':12 - "Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού, και εξέβαλε πάντας τους πωλούντας και αγοράζοντας εν τω ιερώ, και τας τράπεζας των αργυραμοιβών ανέτρεψεν, και τα καθίσματα των πωλούντων τας περιστεράς."

Αυτή η αντίδραση του Ιησού δεν ήταν μια στιγμιαία παρόρμηση, αλλά μία σκόπιμη και αναγκαία κίνηση για να καθαριστεί ο Ναός του Θεού. Είναι η επιθυμία και το θέλημα του Θεού ο οίκος Του, η εκκλησία Του να μην έχει καμία σχέση με τη εμπορευματοποίηση και τη κερδοσκοπία. Αυτή την αλήθεια εκπλήρωσε ο Ιησούς, καθώς ενέργησε κατ' αυτόν τον τρόπο. Διακήρυξε έμπρακτα ποιος είναι ο σκοπός του οίκου Του και μας έδωσε να καταλάβουμε πώς νιώθει και πώς αισθάνεται ο Θεός, όταν τον οίκο Του τον έχουν μετατρέψει σε μαγαζί.  Σήμερα η κερδοσκοπία είναι συχνό φαινόμενο στις διάφορες εκκλησίες. Στο όνομα του έργου και των αναγκών της εκκλησίας την μετέτρεψαν σε επιχείρηση. Είναι το τελειότερο πρόσχημα που χρησιμοποιείται για να αυξάνονται οι εισπράξεις. Έχει χαθεί το αγνό κίνητρο και η καρδιά υπηρεσίας που πρέπει να διακρίνει πρωτίστως τους υπεύθυνους και αυτούς που διαχειρίζονται αυτά τα θέματα. Δεν είναι πλέον στόχος το να μοχθήσεις και να κάνεις "αδάπανον το Ευαγγέλιον του Χριστού διά της κηρύξεώς μου, ώστε να μη κάμνω κατάχρησιν της εξουσίας μου εν τω ευαγγελίω." - Α' ΚΟΡ. θ':18

Τα χρήματα έχουν υποκλέψει πολλές καρδιές εργατών και όπως μας λέει ο απόστ. Παύλος, γίνεται κατάχρηση της εξουσίας όταν στρέφεται η προσοχή σου στην είσπραξη του χρήματος. Μαζεύονται τα χρήματα ώστε να χρησιμοποιούνται από λίγους, όπως εκείνοι νομίζουν. Τελικά οι ποιμένες και οι ηγέτες απολαμβάνουν την ευημερία, μετά από μία τέτοια διαδικασία και η υπόλοιπη εκκλησία, πολλές φορές, στενάζει από οικονομικά προβλήματα και άνθρωποι στερούνται ακόμα και τα βασικά. Το "κερασάκι στην τούρτα" σ' όλη την υπόθεση είναι ότι αυτοί οι εργάτες αυτοαποκαλούνται "υπηρέτες". Ο γράφων δυστυχώς έχει αποκομίσει τέτοιου είδου εμπειρίες.

Όμως ο Κύριος έρχεται! Έρχεται για να καθαρίσει για μία ακόμη φορά τον οίκο Του. Θα ανατρέψει ξανά όλους αυτούς που εκμεταλλεύονται το Ευαγγέλιο και θα καθαριστεί ο ναός Του για να ευλογηθεί ο δικός Του άγιος λαός.

ΜΑΤΘ. κα':13 - "Και λέγει προς αυτούς, Είναι γεγραμμένον, 'Ο οίκος Μου, οίκος προσευχής θέλει ονομάζεσθαι' Σεις δε εκάμετε αυτόν 'σπήλαιον ληστών'."

Η διακήρυξη αυτή είναι μία καθαρότατη διατύπωση για το πως πρέπει να είναι μία εκκλησία. Το θέλημα του Θεού είναι να εξέρχεται λατρεία και προσευχή από τον οίκο Του. Είναι το πρώτο πράγμα που ζητάει.
Προσέξτε, αδελφοί, και δείτε, πόσο λαμπρά και ένδοξα λειτούργησε ο καθαρισμένος ναός ΑΜΕΣΩΣ μετά :

ΜΑΤΘ. κα':14 - "Και προσήλθον προς αυτόν τυφλοί και χωλοί εν τω ιερώ, και εθεράπευσεν αυτούς." !!

Αμέσως ο Κύριος μπορούσε και θεράπευε, υπηρετούσε και ευλογούσε μέσα στον οίκο Του τους ανθρώπους, οι οποίοι έρχονταν μόνοι τους προς Αυτόν. Αν εμείς σήμερα αφήσουμε τον Κύριο να μας καθαρίσει από όλα αυτά τα ενοχλητικά στοιχεία που κυριαρχούν στην καρδιά μας, θα είμαστε έτοιμοι όλοι να γίνουμε ένας οίκος για τον Κύριο.

Όμως η δόξα του καθαρισμένου ναού δεν περιορίστηκε μόνο σε θεραπείες, αλλά απλώθηκε σε κάτι πολύ όμορφο και ανώτερο.

ΜΑΤΘ. κα':15,16 - "Ιδόντες δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια τα οποία έκαμε, και τους παίδας κράζοντας εν τω ιερώ και λέγοντας, Ωσαννά τω υιώ Δαβίδ, ηγανάκτησαν και είπον προς Αυτόν, Ακούεις τί λέγουσιν ούτοι; Ο δε Ιησούς λέγει προς αυτούς, Ναι, ποτέ δεν ανεγνώσατε,΄ότι εκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων ητοίμασας αίνεσιν';"

Ο Κύριος μέσα από μία καθαρή και άγια εκκλησία εκχέει τη δοξολογία, τη λατρεία πλούσια και δυναμικά. Τα παιδιά δεν σταματούσαν να ψάλλουν και να υμνούν. Αλληλούια! Είναι η ασταμάτητη και ασυγκράτητη ένδοξη λατρεία μέσα από απλές παιδικές καρδιές. Εκεί κατοικεί ο Θεός! Πολλές φορές ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει λατρεία και δοξολογία, ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει μαλακές καρδιές. Όμως για να αποκτήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να καθαρίσουμε το "ναό" του εαυτού μας. Αν αποβάλλουμε τα κοσμικά κατάλοιπα, που είναι εστίες μολύνσεως και μεταφέρουν θανατηφόρα μικρόβια, θα είναι σε θέση η καρδιά μας να συλλάβει και να ζήσει μέσα σ' αυτό το πνεύμα της δοξολογίας και της χαράς. Δεν θα μας ενδιαφέρει τίποτα, ούτε θα φοβόμαστε τι λέει ο ένας ή ο άλλος, αλλά θα χαιρόμαστε και θα ευφραινόμαστε και θα γινόμαστε μία μαρτυρία για τον Κύριο.

Ο Ευαγγελιστής Μάρκος περιγράφει αυτή τη σκηνή του καθαρισμού, παραθέτοντας ένα εδάφιο, που είναι πολύ σημαδιακό για μας :

ΜΑΡΚ ια':16 - "Και δεν άφηνε να περάση τις σκεύος διά του ιερού."

Δεν τους άφηνε να περάσουν από το πιο σύντομο δρόμο μέσω του ιερού, αλλά έπρεπε να κάνουν το γύρο του ιερού για να φύγουν με τα εμπορεύματά τους. Τέτοια σπουδή και ζήλο θέλει ο Κύριος να επιδείξουμε τον αγιασμό και την καθαρότητα. Τίποτα δεν πρέπει ν' αφήσουμε, όσο ασήμαντο και μικρό κι αν μας φαίνεται ότι είναι, να σκιάσει ή να παρεμβληθεί σ' αυτό που είναι η παρουσία του Θεού σε σχέση με μας! Το να κρατήσεις άγιο και καθαρό το ιερό σου, είναι θέμα αυστηρότητας, αποφασιστικότητας και πειθαρχίας που εσύ πρέπει να ενεργήσεις στη ζωή σου.
Ο Κύριος λοιπόν ήρθε στον οίκο Του και έφερε τη ζωή και το φως. Έφερε την αναζωπύρωση μέσα στο σκοτάδι. Ας δούμε τι έγινε αμέσως μετά, όπως μας το περιγράφει ο Μάρκος :

ΜΑΡΚ. ια':18 - "Και ήκουσαν οι γραμματείς και οι αρχιερείς, και εζήτουν πώς να απολέσωσι Αυτόν, διότι εφοβούντο Αυτόν, επειδή πας ο όχλος εξεπλήττετο εις την διδαχήν Αυτού."

Αυτή ήταν η αντίδραση των ανθρώπων που έλεγαν και δίδασκαν το λαό και διακήρυτταν πόσο πολύ περίμεναν το Μεσσία! Πόσο πολύ ήθελαν να Τον αντικρύσουν! Πολλοί ηγέτες διακηρύττουν, φωνάζουν και εκζητούν την ανζωπύρωση, όμως στην ουσία αυτό που θέλουν είναι να γίνει το δικό τους και όπως νομίζουν αυτοί.
Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα. Όπως πηγαίνουμε σε ένα εστιατόριο που γνωρίζει τις προτιμήσεις μας, τις ιδιαιτερότητές μας, γνωρίζει τι ζητάμε και τις μας αρέσει. Εμείς πηγάινουμε εκεί με ευχαρίστηση, διότι όλα γίνονται όπως ΕΜΕΙΣ θέλουμε. Είναι εύκολο να λάβει η χριστιανική ζωή μας την ίδια νοοτροπία και να πηγαίνουμε στην τάδε εκκλησία, επειδή γίνονται πράγματα κατά τον δικό μας τρόπο. Πολλές λατρείες αρχίζουν και σταματάνε, βάσει των προσωπικών μας προτιμήσεων και σχεδίων. Με άλλα λόγια, πληρώνουμε για να τρώμε εδώ.

Στο τέλος, μετά από ένα χρονικό διάστημα παγιώνεται η αντίληψη αυτή στη ζωή μας, διαμορφώνουμε μια στερεότυπη εικόνα για τον χριστιανισμό και έχουμε γίνει δύσκαμπτοι, όπως οι αρχιερείς τον καιρό του Χριστού. Πολλοί ηγέτες καταλήγουν δε να γίνουν πολέμιοι μιας αληθινής κίνησης του Θεού. Η καρδιά τους είναι καλυμμένη με σκοτάδι. Από έξω καταφέρνουν να την παρουσιάζουν φωτεινή. Δεν είναι διατεθειμένοι να παραδώσουν τα εγωιστικά τους πιστεύω και νοοτροπίες, στον Κύριο, αλλά κατά κάποιον τρόπο θέλουν να εκβιάσουν το Θεό, να κάνει την αναζωπύρωση με τα δικά τους μέτρα και σταθμά.

Το πρόβλημα είναι πως δεν μπορούν να δουν σε τι σκάνδαλο προσκόπτει η καρδιά τους! Πόσοι από εμάς θα θυσιάζαμε διδασκαλίες, συνήθειες και νοοτροπίες που έχουμε υιοθετήσει και ζούμε μέσα σ' αυτά πολλά χριστιανικά χρόνια, προκειμένου να έρθει η αναζωπύρωση; Όταν έρθει η αναζωπύρωση, πολλές ονομαστικά χριστιανικές εκκλησίες θα πρέπει να ακολουθήσουν μία ριζική αλλαγή, ώστε να προσαρμοστούν και να προσκολληθούν και να ταιριάξουν στην αυθόρμητη φύση και στο δυνατό ρεύμα του Πνεύματος του Θεού, που θα πνέει πάνω στη γη. Αν δεν το κάνουν θα πεθάνουν πνευματικά και θα κομματιαστούν.

ΜΑΤΘ. θ':16-17 - "Και ουδείς βάλλει επίρραμμα αγνάφου πανίου επί ιμάτιον παλαιόν, διότι αφαιρεί το αναπλήρωμα αυτού από του ιματίου και γίνεται σχίσμα χειρότερον. Ουδέ βάλλουσιν οίνον νέον εις ασκούς παλαιούς, ει δε μή, σχίζονται οι ασκοί, και ο οίνος εκχέεται, και οι ασκοί φθείρονται, αλλά βάλλουσιν οίνον νέον εις ασκούς νέους και αμφότερα διατηρούνται."

Το Πνεύμα του Θεού μας καλεί να προετοιμαστούμε ώστε ν' αποκτήσουμε μία βαθειά αποκάλυψη του προσώπου του Ιησού. Αυτή η αποκάλυψη είναι αναγκαία, ώστε όλοι μας αν χρειαστεί ν' αλλάξουμε στο βαθμό που απαιτείται. Ή μήπως λες, ότι μέσα από τη δική σου εκκλησία μόνο θα φέρει ο Θεός το φως και την αναζωπύρωση στον υπόλοιπο κόσμο; Ας προσέξουμε μη γίνουμε δύσκαμπτοι και ανυποχώρητοι, όπως οι Ιουδαίοι που είδαν τον Κύριο δίπλα τους, αλλά άφησαν την ημέρα της επισκέψεώς Του να περάσει.

Ο Κύριος παραμέρησε και δεν όρισε σαν μέρος ανάπαυσης το ναό και την Ιερουσαλήμ, διότι δεν ήταν τόποι όπου εστίαζαν την προσοχή τους στο Θεό. Πόσες και πόσες εκκλησίες δεν περπάτησαν αυτή την οδό και προσπέρασαν τη δόξα του Κυρίου! Αν και εμείς συνεχίζουμε να βαδίζουμε το δρόμο της αυτουπηρεσίας και της θρησκευτικότητας, πώς θα δούμε το πρόσωπο του Ιησού;

Σαν πιστοί χριστιανοί που είμαστε, βιαζόμαστε αρκετές φορές να λάβουμε κάποια διακονία από τον Κύριο, καθώς θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε στον αγρό Του. Καλό θα είναι να θυμηθούμε και να μάθουμε πρώτα να ιερατεύσουμε στον Κύριο (ΕΞΟΔ. κη') και μετά μπορούμε να επεκτείνουμε αυτή τη λατρεία και σχέση στους άλλους ανθρώπους. Να προσέξουμε ποιος είναι ο πρώτος στόχος, να τον προσδιορίσουμε για να μην τον προσπεράσουμε. Είναι το πρόσωπο και η σχέση μας με τον Ιησού. Ο Ιησούς είναι μία προσωπικότητα, η οποία σε καλεί να Τον γνωρίσεις και η πίστη σου ν' αυξάνεται βάσει αυτής της γνωριμίας και όχι από ξερά εδάφια και νόμους. Τα εδάφια έχουν νόημα και ουσία, αφού παίρνουν ζωή μέσα από αυτή τη γνωριμία. Οι απόστολοι καθώς κήρυτταν το Ευαγγέλιο, δεν δίδασκαν βάσει βιβλίων και θεολογικών συγγραμάτων, αλλά σύστηναν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

Α' ΙΩΑΝ. α'1-3 - "Εκείνο το οποίον ήτο απ' αρχής, το οποίον ηκούσαμεν, το οποίον είδομεν με τους οφθαλμούς ημών, το οποίον εθεωρήσαμεν και αι χείρες ημών εψηλάφησαν, περί του λόγου της ζωής, και η ζωή εφανερώθη και είδομεν, και μαρτυρούμεν, και απαγγέλομεν προς εσάς την ζωήν την αιώνιον, ήτις ήτο παρά τω Πατρί, και εφανερώθη εις ημάς, εκείνο το οποίον είδομεν, και ηκούσαμεν, απαγγέλομεν προς εσάς, διά να έχητε κι εσείς κοινωνίαν μεθ' ημών, και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού Αυτού Ιησού Χριστού."

Όπως βλέπουμε, το θέμα που κυριαρχεί στα μηνύματα των αποστόλων είναι ένας άνθρωπος, τον οποίο είδαν, ψηλάφησαν, ακούμπησαν και έζησε μαζί τους. Για να μιλήσεις για τον Ιησού, πρέπει να Τον γνωρίσεις, να Τον ψηλαφίσεις με την καρδιά σου και να Τον δεις με το Πνεύμα σου.

Α' ΚΟΡ. β':2 - "Διότι απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι ειμή Ιησούν Χριστόν και Τούτον εσταυρωμένον."

Πολλές φορές θέλοντας να κηρύξουμε το χριστιανισμό, χρησιμοποιούμε επιχειρήματα, ιστορικά και κοινωνικά παραδείγματα και φιλοσοφούμε. Αυτό γίνεται, επειδή δεν γνωρίσαμε Αυτόν που μπορεί ν' αλλάξει τις καρδιές. Δεν είμαστε συνεπαρμένοι απ' αυτήν τη γνωριμία. Δύο ερωτευμένοι, όπου κι αν βρίσκονται, δεν παύουν να μιλάνε στους άλλους για τον άνθρωπο που αγαπούν. Η γνωριμία με το αγαπημένο πρόσωπο είναι αυτή που σε κάνει να αλλάζεις. Αν ένας ερωτευμένος μπορεί να αλλάξει, πόσο μάλλον όταν γνωρίσεις τον ίδιο τον Ποιητή σου και Δημιουργό σου. Εκείνον που σε αγαπάει περισσότερο από κάθετι. Επίσης: Β' ΚΟΡ. δ':5, ΦΙΛ. γ':8, ΚΟΛ. α':28.

Κάθε ανάγκη μας θα ικανοποιηθεί από τον Κύριο, αφού πρώτα εκζητήσουμε και συναντήσουμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες της καρδιάς του Χριστού.

ΜΑΤΘ. ς':33 - "Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού, και την δικαιοσύνη Αυτού. και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή."

Είναι το θέλημα του Θεού να ζητήσουμε πρώτα τι ευχαριστεί προσωπικά τον Αμνό, διότι "Αυτός είναι προ πάντων, και τα πάντα συντηρούνται δι' Αυτού." - ΚΟΛ.α':17.

Οι εκκλησίες πρέπει να ξαναβρούν το σωστό δρόμο της προτεραιότητας του να δοξάζουμε τον Αμνό πάνω από κάθετι άλλο! Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα: διακονίες, κηρύγματα, χαρίσματα, προσφορές, υπηρεσίες, κ.ο.κ. Αυτού του είδους η πυρωμένη εμπιστοσύνη και ο δυνατός ζήλος για τη δόξα του Ιησού Χριστού, είναι απαραίτητα στοιχεία, αν θέλουμε να φτιάξουμε για τον Κύριο μια κατοικία ανάπαυσης.

Στη Βηθανία ο Ιησούς βρήκε κάποιον που γνώριζε πώς να αναζητήσουν και να εκζητήσουν το Θεό, ενώ υπηρετούσαν άνθρωπο. Οι δύο αδελφές της φιλοξενίας ξεπέρασαν τις διαφορές τους και αυτό τους επέτρεψε από κοινού να φέρουν την παρουσία του Θεού εκεί, ή και να περιποιηθούν το Θεό σε περιβάλλον όπου κανένας άλλος δεν μπορούσε. Για παράδειγμα η ικανότητά τους να υπηρετούν τον άνθρωπο και να χρείουν με έλαιον το Θεό ήταν τόσο δυνατό στο σπίτι του Σίμωνα του λεπρού, όσο ήταν και στο δικό τους το σπίτι. Η Μαρία από τη μία υπηρετούσε το Θεό με τη λατρεία της και η Μάρθα υπηρετούσε τον άνθρωπο στις ανάγκες Του. Αυτά τα δύο συνεργάστηκαν, ώστε να φτιάξουν μία όμορφη ατμόσφαιρα για να μπορεί να βρει ο Ιησούς ανάπαυση. Με το αριστερό χέρι της Μάρθας εκτείνουμε θεία συμπόνοια προς τους ανθρώπους και με το δεξί χέρι της Μαρίας εκτείνουμε έντονη αγάπη προς το Θεό.

Σκοπός μας είναι να φέρουμε τους δύο μαζί στην πνευματική Βηθανία. Αν μπορείς να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον όπου η Μάρθα και η Μαρία μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες, τότε μπορείς να έχεις την ελευθερία να καλέσεις τον Ιησού και να Τον δεις να ανασταίνει τους νεκρούς αδελφούς σου. Όλο και περισσότερες εκκλησίες κατέχουν την ικανότητα να υπηρετούν την ανθρωπότητα τόσο καλά, ώστε φανερώνεται μόνο ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στο πρόγραμμα ή στις καρδιές τους να υπηρετήσουν το Θεό όπως η Μαρία. Πρέπει να εκθέτουν και να φανερώνουν το Θεό και τον άνθρωπο την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο.

Πού είναι η σημερινή Βηθανία, που θα αιχμαλωτίσει την καρδιά του Θεού και του ανθρώπου σε ένα αξέχαστο και συνεχές γεύμα λατρείας και πιστής υπηρεσίας; Εάν η Μάρθα και η Μαρία μπορούν να ζουν στην εκκλησία εν ειρήνη, τότε θα γίνει κατοίκηση από το Θεό και ο κόσμος θα γνωρίσει Αυτόν που δεν είχνα γνωρίσει μέχρι τώρα.

Βηθανίες μπορούμε να χτίσουμε μόνο από την καρδιά προς τα έξω. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος παράγει έλλειψη ισορροπίας και πνευματική στειρότητα. Ο Θεός θέλει και τη Μάρθα και τη Μαρία μέσα στον οίκο Του. Ξεκινά την κατασκευή της Βηθανίας ψάχνοντας και εκζητώντας το Θεό, κάπου ανάμεσα στην κουζίνα της Μάρθας και στη λατρεία της Μαρίας. Ο Ιησούς επέλεξε να ξεκουαστεί στη Βηθανία εξαιτίας της ισορροπίας που επέδειξαν η Μαρία και η Μάρθα, καθώς φρόντιζαν για τις ανάγκες της ανθρώπινης και θεϊκής φύσης Του. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Θεός φανερώνει την παρουσία Του "εν τω μέσω".

ΜΑΤΘ. ιη':20 - "Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το όνομά Μου, εκεί είμαι Εγώ εν τω μέσω αυτών."

Ο Θεός δεν έρχεται σε σένα αποκλειστικά και ούτε και σε μένα. Έχει ένα τρόπό και έρχεται ανάμεσά μας, ώστε να Τον βλέπουμε και να φέρνει την ισορροπία πάνω στους διαφορετικούς χαρακτήρες μας. Υπήρχε μία γέφυρα, μία ισορροπία, μία αλληλεπίδραση μεταξύ της Μάρθας και της Μαρίας. Ήταν ο τρόπος που οι αδελφές εργάζονταν μαζί και έκαναν το σπίτι αυτό μία κατοικία ιδανική για τον Ιησού. Στο σπίτι του Σίμωνα, πάλι η Μάρθα υπηρετούσε και η Μαρία εξέχεε από το αρωματικό έλαιο λατρεύοντάς Τον. Είναι μεγάλο προτέρημα να γνωρίσουμε πότε πρέπει ν' αφήσουμε τα καθήκοντά μας και να πέσουμε στα γόνατα. Για κάποιους λόγους πιστεύω ότι η Μάρθα που έφτιαχνε το γεύμα στο σπίτι του Σίμωνα του λεπρού ήταν διαφορετικό άτομο από τη Μάρθα που παραπονέθηκε για τη Μαρία από την κουζίνα του δικού της σπιτιού στην αρχή της διακονίας του Ιησού. Ήταν βέβαια η ίδια Μάρθα αλλά μέσα η καρδιά της είχε πάρει μια θέση λατρείας και μέσα απ΄ αυτήν υπηρετούσε στην κουζίνα. Είχε δει και είχε γευθεί το θαύμα της λατρείας της Μαρίας και το εκτίμησε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Η Μάρθα ανακάτεψε τα δάκρυά της με τα δάκρυα της Μαρίας, καθώς προετοίμαζε το τελευταίο γεύμα του Ιησού.

Κανείς άλλος παρά μόνο ο Ίδιος ο Κύριος γνώριζε πόσο πολύ είχε ανάγκη την υπηρεσία της Μαρίας, της Μάρθας και του Λάζαρου, μία νύχτα πριν αρχίσει ο μοναχικός και δύσκολος δρόμος Του1 !!!!

 1Βιβλιογπαφία : Tommy Tenney, Chasing God Serving Man

 

Προσθεστε σχολιο


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Σκέψεις & Προσευχή..

Video..

Υπάρχουν υπότιτλοι στα ελληνικά στο βίντεο...
Οι Λίγοι...
ΕΣΕΙΣ ?Διαβάστε άρθρα John Piper - Leonard Ravenhil - Paul Washer - Tim Conway - Charles Leiter.

Άρθρα σε μια σύντομη ματιά..

Σύνδεση

Συνδεθείτε και σχολιάστε άρθρα και γεγονότα..Ανάγνωση Γραφής (Αγγλικά)

Δευτέρα
Amos 4:1-6:14
Τρίτη
Amos 7:1-9:15
Τετάρτη
Πέμπτη
Jonah 1:1-4:11
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή
Nahum 1:1-3:19
Every Day in the Word
www.esv.org